Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

Jak si povídat slonem

Jak si povídat slonem

Darování slona od Alexandra Makedonského po Karla Velikého
Jan Jílek – David Kalhous

Slon jako dárek? Starověká i středověká literatura se o tomto fenoménu zmiňují. Toto ušlechtilé zvíře v tehdejším pojetí symbolizovalo nejen moc, ale také mu byly příčítány vlastnosti lidské, dokonce i božské.

A onen slon, jehož mu (Karlovi) poslal Áron, král Saracénů, zemřel. Touto větou někdy na počátku 9. století dvorní francký letopisec okomentoval smutný konec Abdula Abbáse, slona, jehož v létě roku 802 poslal Karlovi Velikému bagdádský kalif Hárun-al-Rašíd. Osud jednoho zvířete tak pronikl mezi zmínky o válečných taženích, diplomatických jednáních a mezi poznámky o životech významných a mocných. Ačkoli se Abdulovi podařilo zaujmout letopisce pouze dvakrát, a to když byl přiveden na císařský dvůr a když jej sklátila nemoc poblíž dánských hranic, měl přesto více štěstí než mnozí jeho lidští souputníci, o nichž dnes již nevíme vůbec nic.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz