Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kronikář Kosmas

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Ondřej Felcman — Radek Fukala a kol.: Poděbradové

Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat
Robert Šimůnek

Doposud nejrozsáhlejší svazek uvedené řady, dílo desetičlenného autorského kolektivu, byl na počátku června 2008 slavnostně pokřtěn v prostorách více než symbolických — v Kunštátské světnici na hradě v Polné. Navazuje na předcházející svazek téže řady věnovaný pánům z Kunštátu, přičemž stručný nástin kunštátských rodových dějin slouží v přítomném díle jako nezbytný úvod k výkladu o Jiřím z Poděbrad († 1471), "praotci" minsterberských Poděbradů (toto označení autoři navrhují namísto etablovaného, ale sensu stricto ...

‣Více

Magdaléna Pokorná: Spoléhámť se docela na zkušené přátelství Vaše...

Vzájemná korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858—1862
Petr Čornej

Tři velká témata dominují v korespondenci dvou českých vědců z přelomu padesátých a šedesátých let 19. věku. Univerzitního profesora V. V. Tomka, žijícího v Praze, a jeho o sedm let mladšího přítele Josefa Jirečka, úředníka ministerstva kultu a vyučování ve Vídni, tehdy vzrušovala polemika o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského, situace Muzea Království českého jako stěžejní vědecké instituce a pronikavý politický obrat, který se po Bachově pádu projevil opětovným vzrůstem ...

‣Více

Jitka Bajgarová (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí

Pavel Bělina

Recenzovaný sborník prezentuje rovné tři desítky příspěvků z mezinárodní konference na téma Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, jež se konala koncem dubna 2005 v Praze. Vysoké ocenění samotné volby tématu je nade vší pochybnost, protože se zánikem všeobecné branné povinnosti a klesajícími početními stavy armád (nota bene profesionalizovaných) se přiměřeně snižují stavy vojenských hudebníků i počet vojenských kapel, o prostoru k jejich realizaci ani nemluvě. Navíc fenomén ...

‣Více

Karel Maráz: Václav III. (1289—1306)

Poslední Přemyslovec na českém trůně
Lenka Horáková

Autor této monografie si klade za cíl především vystihnout charakter vlády a osobnost Václava III., posledního Přemyslovce na českém trůně. Kniha má také připomenout sedmisetleté výročí od zavraždění tohoto panovníka, a tedy vymření vládnoucí linie Přemyslovců.

V první kapitole s názvem „Slovo úvodem aneb Síla tradice“ autor seznamuje čtenáře s osobou Václava III. a uvádí jeho stručná životopisná data. Zmiňuje také již dříve vydané historické práce, které se zabývají vládou ...

‣Více

Ivan Kulhánek: Klopýtání přes budoucnost

Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005
Stanislav Tumis

Syntéza Ivana Kulhánka je analýzou evropských dějin od Vídeňského kongresu do současnosti. Období téměř dvou set let, jimiž evropská civilizace prošla, není jednoduché uchopit. Autora lze pochválit za odvahu, s jakou k tak nesnadnému úkolu přistoupil, a za pokus o syntézu evropských dějin a o jejich interpretaci v dlouhodobější perspektivě. Kulhánek se soustředil zejména na analýzu mezinárodních událostí, ačkoli se občas nevyhýbal i jistým přesahům do sféry hospodářských, kulturních, sociálních ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz