Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kronikář Kosmas

Aktuální číslo

Dějiny opravdu vlastenecké

Dějiny opravdu vlastenecké

Obrozenský historismus bez Kosmy
Jiří Rak

Je zajímavé položit si otázku, nakolik se kanovník Kosmas, autor první české kroniky, těšil úctě obrozeneckých autorů a jak jeho dílo využívali při své popularizační práci.

Konstatování významné role historismu v českém národním hnutí patří k běžné výbavě každé práce věnované tomuto tématu. Vlastenecké časopisy byly plné historizujících povídek, veršíků a připomínek slavných předků, o jejichž hrdinství si také naši mírumilovní předkové rádi zazpívali při posezeních v hostinci. Zdálo by se tedy, že autor první české kroniky, kanovník Kosmas, se zajisté těšil vděčné úctě vlasti a jejích dějin milovných potomků, zvláště když bylo k dispozici moderní vydání jeho kroniky v ediční řadě Scriptores rerum bohemicarum, pořízené Josefem Dobrovským a Františkem Martinem Pelclem. Bylo tomu ale tak doopravdy, využívali naši obrozenečtí autoři Kosmovo dílo při propagování národního cítění a jaký byl jeho obraz v očích vlastenecké veřejnosti?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz