Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kronikář Kosmas

Aktuální číslo

Ondřej Felcman — Radek Fukala a kol.: Poděbradové

Ondřej Felcman — Radek Fukala a kol.: Poděbradové

Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat
Robert Šimůnek

Doposud nejrozsáhlejší svazek uvedené řady, dílo desetičlenného autorského kolektivu, byl na počátku června 2008 slavnostně pokřtěn v prostorách více než symbolických — v Kunštátské světnici na hradě v Polné. Navazuje na předcházející svazek téže řady věnovaný pánům z Kunštátu, přičemž stručný nástin kunštátských rodových dějin slouží v přítomném díle jako nezbytný úvod k výkladu o Jiřím z Poděbrad († 1471), "praotci" minsterberských Poděbradů (toto označení autoři navrhují namísto etablovaného, ale sensu stricto nesprávného "Minsterberští"). Dodejme, že kniha nezahrnuje soubornou biografii Jiřího z Poděbrad — český král je zde středem zájmu především jako zakladatel nové dynastie, a klíčový je tedy vývoj Poděbradovy majetkové držby a sňatková politika, přičemž politický vývoj v zemi tu tvoří jen nezbytný kontext.

...

NLN, Praha 2008, 766 s., 469 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz