Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Psalo se v DaS před 40 lety

Psalo se v DaS před 40 lety

Zpráva TASSu

Zpráva TASS, vysílaná moskevským rozhlasem, podává zatím nejobsáhlejší dostupnou informaci o schůzi asi 800 komunistů, kteří se sešli 9. října v pražské dělnické čtvrti Libni.

Uveřejňujeme rezoluci, která byla přijata na závěr shromáždění po projevu A. Kapka, E. Famíry a dalších účastníků, poté co schůze schválila dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR s požadavkem, aby byli povoláni k odpovědnosti ti pracovníci hromadných sdělova cích prostředků, kteří vybízeli k provokačním akcím v tisku a v rozhlasových a televizních relacích.

"...Domníváme se, že za těchto okolností ztratil městský výbor ve svém nynějším složení morální právo vést pražskou organizaci komunistů, která v minulosti vepsala slavnou stránku do dějin strany a která vždy představovala ocelovou bolševickou sílu strany.

Bude velmi těžké zavést u nás pořádek. Jsme však optimisty. Věříme, že zdravé síly ve straně zvítězí. Brzy nadejde čas, kdy se strana zeptá každého z nás: "Soudruhu, jak ses choval v roce 1968?" Každý z nás se bude musit za svou práci zodpovídat: I my, řadoví členové strany, i ti, kdo během tohoto roku stáli v čele základních organizací, okresů, krajů a kdo pracovali v ústředním výboru.

Na závěr ještě jednou slavnostně prohlašujeme: Pro nás neexistuje cesta zpátky. Nechceme jít touto cestou a také jí nepůjdeme. Máme jedinou správnou cestu — marxismus-leninismus, tedy cestu kupředu, ke komunismu! ...

Účastníci shromáždění starých členů strany v Praze-Libni, Praha, 9. října 1968."

Rezoluci — s jejímž hodnocením redakce hluboce nesouhlasí — uveřejňujeme v úplnosti bez komentáře; považujeme ji totiž za historicky neobyčejně závažný dokument, který čtenáři Dějin a současnosti po právu ocení.

Red. Dějiny a současnost č. 11/1968, s. 44—47

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz