Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Ke kořenům antidemokratických nálad

Ke kořenům antidemokratických nálad

Monografie o spisovateli Ernstu Jüngerovi
Jaroslav Šebek

Spisovatel Ernst Jünger (1895—1998) se řadí k nejznámějším postavám německé literatury 20. století a jeho dílo i společenské postoje budí stále badatelský zájem. Svědčí o tom i nedávno vydaná biogra.e z pera literárního historika Helmutha Kiesela (1947), působícího na univerzitě v Heidelbergu. Jüngerův obsáhlý životopis postavil Kiesel z velké části na detailnějších reflexích jeho literárního díla, z něhož většinou odvozuje i utváření Jüngerova postoje vůči historickým událostem, kterých byl svědkem. Pramenně si monografické zpracování Jüngerova působení připravoval již vydáním korespondence s právníkem a filosofem Carlem Schmittem (1888—1985), který měl na Jüngera zejména v meziválečné době velký ideový vliv.

...

Helmuth KIESEL, Ernst Jünger. Die Biographie, Berlin, Siedler Verlag 2007, 715 s., 24,95 €

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz