Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Ďasův knižní kapsář

Ďasův knižní kapsář

  • Spolupracovnice francouzského básníka Pierra Emmanuela Roselyne Chenuová navštívila v letech 1969—1980 několikrát Československo jako zástupkyně Mezinárodní společnosti pro svobodu kultury. Její soukromé cestovní deníky, které si během svých pobytů vedla, vyšly po třiceti letech od jejich napsání v češtině. Na konci roku 2007 je vydalo v překladu Matěje Turka nakladatelství Jitro pod názvem Žít svobodně je umění. Smyslem cest Roselyne Chenuové bylo v sedmdesátých letech, kdy v Československu vládla normalizace, pomoci v nouzi mnohým českým a slovenským spisovatelům a zprostředkovat kontakty skrze železnou oponu. Tato pomoc spočívala především v předávání zahraničních knih a časopisů, částečně se jednalo i o drobnou finanční výpomoc. Při svých návštěvách se Chenuová setkávala mimo jiné s Janem Vladislavem, Bedřichem Fučíkem, Jindřichem Pokorným, Václavem Renčem, Josefem Suchým či Václavem Černým. Ti se o návštěvnici z Francie nejen výborně starali, ale především jí předávali informace o postupné "normalizaci" československé kultury. Vedle těchto svěděctví mají deníky Roselyne Chenuové ještě jeden důležitý rozměr: autorka trefně popisuje každodenní realitu Československa sedmdesátých let, třeba od obchodů, kde je vše potřebné "pod pultem", přes výši tehdejších platů až po zapáchající záchodky místních restaurací. (eb)

  • Společenský vliv filmu výrazně neslábne ani dnes, ale v první polovině 20. století film coby médium dominoval. Od samého počátku také poutal pozornost básníků a spisovatelů, humanitních vědců i badatelů z oborů tak či onak spjatých s estetikou a vizualitou. Historik filmu a médií Petr Szczepanik spolu s kunsthistorikem Jaroslavem Andělem sestavili publikaci s názvem Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904—1950 (Národní filmový archiv, Praha 2008), v níž shromáždili unikátní soubor statí od nejrůznějších osobností té doby, které filmové médium reflektují. Texty rozdělili do několika tematicky příbuzných oddílů, které se zabývají například filmem ve vztahu k básnictví, filmem ve službách ideologického boje, vztahem filmu, hudby a mluveného slova, sociologií filmu a jeho diváka i přístupem pražských strukturalistů k tomuto médiu. Coby autoři jsou pod statěmi podepsáni básníci a literáti Stanislav Kostka Neumann, bratři Karel a Josef Čapkové, Vítězslav Nezval či Vladislav Vančura, teoretik avantgardy Karel Teige, architekt Vít Obrtel, divadelníci Jindřich Honzl a Emil František Burian, literární teoretici Jan Mukařovský, Roman Jakobson, Petr Bogatyrev či Bedřich Václavek, ale i celá řada dalších. I pouhé listování tímto sborníkem má v sobě cosi dobrodružného i poetického. Co takhle na ochutnání větu Jiřího Voskovce z roku 1925, že „film destiluje z normální reality světelný alkohol suprareality“? (jde)

  • Jinou knihou o filmu je monografie Jiřího Voráče Ivan Passer. Filmový vypravěč rozmanitostí aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi (Host, Brno 2008). Kromě krátkometrážního snímku Fádní odpoledne a slavného Intimního osvětlení natáčel představitel české nové vlny další filmy v zahraničí. Jeho dílo analyzuje autor v chronologickém pořadí a dokládá přitom žánrovou i tematickou rozmanitost Passerovy tvorby. Její velká část není českému divákovi příliš známá, byť se řada snímků mihla i na televizní obrazovce. Knihu doplňuje rozsáhlý životopisný interview, vzpomínky Passerových spolupracovníků, filmografie i bohatá fotografi cká příloha. (jde)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz