Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední věci člověka

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu Poslední věci člověka

Ďas doporučuje k tématu Poslední věci člověka

  • Philippe Ariès, Dějiny smrti I. a II., přeložila Danuše Navrátilová, Argo, Praha 2000, 359 a 412 s., 279 a 298 Kč

Dějiny smrti jsou jedním z vrcholných děl francouzské historiografie. Byly sepsány po dvacetiletém shromažďování obrazových, archeologických, vyprávěcích, liturgických a jiných písemných pramenů. Výsledkem autorova snažení jsou fascinující dějiny vztahu člověka ke smrti, jenž se vytvořil na rozhraní antického a křesťanského světa a přetrval až hluboko do 19. století. Arièsova kniha však nepostrádá ani rozměr moderního světa, jenž se mimo jiné projevil ve změnách postojů ke smrti směrem k většímu individualismu a ateismu.

  • Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, Vyšehrad, Praha 2004, 416 s., 174 Kč

Kniha se zabývá lidovými zvyky a obyčeji při zlomových okamžicích lidské existence a vychází v edici populárněvědných prací, zabývajících se těmito fenomény v českých, moravských a slezských krajích. Její autorka, významná brněnská etnoložka, zkoumá narození a smrt, kolem nichž se rozvinulo nesmírné bohatství zpěvů, obřadů a pověr. Jejich analýzou dospívá k hlubokému pohledu do myšlení českého lidu v době před nástupem moderní civilizace. Dílo navazuje na tituly Vánoce v české kultuře a Velikonoce v české lidové kultuře z téhož nakladatelství a doprovází je bohatá obrazová dokumentace.

  • Norbert Elias, O osamělosti umírajících, přeložila Alena Bláhová, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1998, 72 s., 105 Kč

„Sociální vytěsňování, závoj stísněnosti, jež za našich dnů tak často obklopuje celou sféru kolem umírání, může lidem jen pramálo pomoci. O smrti bychom měli začít mluvit otevřeněji a jasněji, třeba už jen tím, že ji přestaneme prezentovat jako tajemství. Ve smrti se žádné tajemství neskrývá. Smrt neotvírá žádné dveře. Je to konec člověka. Co z něj přežívá, je to, co dal jiným lidem, co zbývá v jejich vzpomínkách,“ napsal v závěru knížky německý sociolog židovského původu Norbert Elias (1897—1990). Z jeho díla stojí za připomenutí především práce O procesu civilizace. Sociogenetická a psychogenetická zkoumání (česky 2007).

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz