Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

výstavy

Přepych a krása burgundského dvora

Výstava o princi Karlu Smělém
David Bareš

Historické muzeum města Bern připravilo unikátní výstavu o burgundském princi Karlu Smělém. Přezdívka tohoto šlechtice nám připomíná, že usiloval o sjednocení území Flander a Burgundska a vytvoření nového království mezi Francií a Svatou říší římskou.

Karel Smělý byl jeden z nejbohatších princů tehdejší Evropy. Jeho dvůr se stal uměleckým centrem s nevídanou okázalostí. Tato kulturní epocha je často poeticky nazývána "podzim středověku" podle titulu známé knihy Johanna Huizingy. Podzim středověku ...

‣Více

Méně výstav, více umění...

  • Švabinský v Liberci

Oblastní galerie v Liberci spravuje od roku 1972 téměř kompletní sbírku grafických listů Maxe Švabinského, která čítá téměř šest set tisků. Galerie se rozhodla v čase blížícího se 50. výročí autorova úmrtí připomenout jeho bohatou tvorbu formou dvou na sebe navazujících výstav grafických tisků ze své sbírky. Prvním připomenutím byla letní výstava prací na téma figura, na kterou navazuje podzimní výstava prezentující Švabinského jako grafika-krajináře. Max Švabinský ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz