Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Přepych a krása burgundského dvora

Přepych a krása burgundského dvora

Výstava o princi Karlu Smělém
David Bareš

Historické muzeum města Bern připravilo unikátní výstavu o burgundském princi Karlu Smělém. Přezdívka tohoto šlechtice nám připomíná, že usiloval o sjednocení území Flander a Burgundska a vytvoření nového království mezi Francií a Svatou říší římskou.

Karel Smělý byl jeden z nejbohatších princů tehdejší Evropy. Jeho dvůr se stal uměleckým centrem s nevídanou okázalostí. Tato kulturní epocha je často poeticky nazývána "podzim středověku" podle titulu známé knihy Johanna Huizingy. Podzim středověku byla perioda evropských dějin, kdy se rozpustila sociální struktura klasické gotiky. Tento proces zahrnoval změnu životního stylu šlechty. Móda se stala pestrou a pitoreskní, začaly se prosazovat rafinované a osobitější předměty užitého umění. Nezapomeňme, že šlechta používala výtvarné umění především ke svému osobnímu potěšení od okolního světa byla izolována.

...

Historisches Museum Bern 25. 4.—24. 8. 2008

Groeningenmuseum v Bruggách 27. 3.—21. 7. 2009

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz