Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění...

Méně výstav, více umění...

  • Švabinský v Liberci

Oblastní galerie v Liberci spravuje od roku 1972 téměř kompletní sbírku grafických listů Maxe Švabinského, která čítá téměř šest set tisků. Galerie se rozhodla v čase blížícího se 50. výročí autorova úmrtí připomenout jeho bohatou tvorbu formou dvou na sebe navazujících výstav grafických tisků ze své sbírky. Prvním připomenutím byla letní výstava prací na téma figura, na kterou navazuje podzimní výstava prezentující Švabinského jako grafika-krajináře. Max Švabinský vnímal krásy přírody velmi intenzivně a rád se jimi nechal inspirovat. Pobyty v přírodě mu poskytovaly radost a relaxaci. Ke svému výtvarnému vyjádření používal různé grafické techniky. V počátku to byl zejména lept a náročná mezzotinta, později dal přednost tisku z plochy, litografii. Touto technikou, jež na první pohled připomíná kresbu měkkou tužkou, vytvořil celou řadu prací, které patří k jeho vrcholným — nejen krajinářským — grafickým dílům. Oblastní galerie v Liberci, do 23. 11. 2008, www.ogl.cz.

  • Autoportrét v českém umění

Na letošní sezonu připravila Alšova jihočeská galerie výstavu Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, jejíž téma nebylo u nás dosud v takovém rozsahu zpracováno a představeno. Ve výstavních prostorách se prezentuje v rámci tohoto tematického okruhu na osm desítek výtvarníků, a to jak klasiků české malby, tak i současných umělců. Vedle klasických výrazových podob — obraz, kresba, grafika, plastika — jsou zde zastoupeny různé formy fotografického zpracování, videoinstalace apod. Expozice není pojednána v důsledném chronologickém řazení; uplatňuje se zde členění, v němž je důraz kladen na rozdílnost pojetí formy a obsahu. Autoportrét je pojednán jako sociální, místním klimatem určený a specifi kovaný typ. V několika rovinách se tak rozvíjí vztah personifikovaného symbolu (portrétu) jak k vlastní realitě, tak i k vnímateli, který má o této realitě vlastní představy. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, do 2. 11. 2008, www.ajg.cz.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz