Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Götz Aly: Hitlerův národní stát

Loupení, rasová válka a nacionální socialismus
Barbora Potůčková

Nakladatelství Argo přichází s dalším dílem respektovaného i zavrhovaného historika Götze Alyho, knihou považovanou za jeho doposud nejkontroverznější dílo. Hitlerův národní stát. Loupení, rasová válka a nacionální socialismus se totiž svým námětem vrací ke kořenům jednoho z nejdůležitějších prvků holokaustu, totiž k otázce jeho zamýšleného naplánování, a především jeho ekonomické motivace. Aly zde vystupuje jako stoupenec myšlenky funkcionalistické školy — z textu přímo vyplývá souvislost rasové války s ekonomickými motivy i ...

‣Více

Berthold Waldstein-Wartenberg: Řád johanitů ve středověku

Jiří Mitáček

Přes zvýšený zájem o studium dějin církevních korporací se stále případnému zájemci o tuto problematiku nedostává kvalitních monografických zpracování řádových dějin a mnohá témata se dosud tříští do řady analytických studií různých autorů. Nejinak je tomu i u dějin řádu sv. Jana Jeruzalémského, tedy johanitů. Na českém knižním trhu jsou jeho starší dějiny souhrnně prezentovány pouze spíše beletristickými pracemi z pera Jiřího Pořízky (Řád Maltézských rytířů. Z Palestiny na Via ...

‣Více

Jaroslav Šedivý: Velvyslancem u Eiffelovy věže

Praha-Paříž v zahraniční politice
Doubravka Olšáková

Jaroslav Šedivý působil v československých, posléze v českých diplomatických službách delší dobu, přičemž jeho kariéra začala vlastně okamžitě po zhroucení komunistického režimu. V prosinci 1989 vypracoval stanovisko OF k zahraniční politice ČSSR, téměř vzápětí nastoupil za Jiřího Dientsbiera na ministerstvu zahraničí, které posléze opustil, aby započal diplomatickou kariéru na velvyslanectví ČSFR, posléze ČR ve Francii, Švýcarsku a v Belgii.

...

Mladá fronta, Praha 2008, 240 s., 289 Kč

‣Více

Pavel Preiss Kořeny a letorosty

Výtvarné kultury baroka v Čechách
Tomáš Hladík

Počítáme-li výrazný osobní vklad, kterým Pavel Preiss přispěl ke vzniku sličné publikace o kostele Sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, je recenzovaná kniha v pořadí již třetím autorovým opusem vyšlým v poslední době. Přesto, bráno přísně chronologicky, je svým myšlenkovým původem patrně konceptem nejstarším: autor i nakladatel pomýšleli na podobný typ publikace, jež by shrnula řadu porůznu rozptýlených a dnes nejednou obtížně dostupných studií řadu let. Teprve aktivitou a mimořádnou ...

‣Více

Marie Macková: Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie

Jiří Rak

Jsou knihy, jejichž efektní název slibuje úžasné intelektuální dobrodružství, uvnitř pak dychtivý čtenář nalezne úvodní kapitolu prozrazující autorovu zběhlost v zahraničních bibliografiích a pak už jen stránky naprosto věcně popisující zvolené téma. Kniha Marie Mackové, známé specialistky v oboru dějin rakouského úřednictva, představuje opačný přístup: pod skromným titulem se skrývá monografie propojující přístupy kulturně historické, ekonomické i politické a sociální, "velká historie" se tu prolíná s regionálními dějinami a výsledkem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz