Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Götz Aly: Hitlerův národní stát

Götz Aly: Hitlerův národní stát

Loupení, rasová válka a nacionální socialismus
Barbora Potůčková

Nakladatelství Argo přichází s dalším dílem respektovaného i zavrhovaného historika Götze Alyho, knihou považovanou za jeho doposud nejkontroverznější dílo. Hitlerův národní stát. Loupení, rasová válka a nacionální socialismus se totiž svým námětem vrací ke kořenům jednoho z nejdůležitějších prvků holokaustu, totiž k otázce jeho zamýšleného naplánování, a především jeho ekonomické motivace. Aly zde vystupuje jako stoupenec myšlenky funkcionalistické školy — z textu přímo vyplývá souvislost rasové války s ekonomickými motivy i její určitá "nahodilost", tolik odmítaná intencionalistickým historickým směrem. Ten viděl příčiny "konečného řešení" výhradně v motivech ideologických a chápal sled událostí vrcholících snahou o úplnou exterminaci Židů a ostatních "neárijských" etnik jako v dlouhodobém horizontu předvídaný a naplánovaný harmonogram.

...

Přeložila Blanka Pscheidtová, Argo, Praha 2007, 358 s., 398 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz