Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Pavel Preiss Kořeny a letorosty

Pavel Preiss Kořeny a letorosty

Výtvarné kultury baroka v Čechách
Tomáš Hladík

Počítáme-li výrazný osobní vklad, kterým Pavel Preiss přispěl ke vzniku sličné publikace o kostele Sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, je recenzovaná kniha v pořadí již třetím autorovým opusem vyšlým v poslední době. Přesto, bráno přísně chronologicky, je svým myšlenkovým původem patrně konceptem nejstarším: autor i nakladatel pomýšleli na podobný typ publikace, jež by shrnula řadu porůznu rozptýlených a dnes nejednou obtížně dostupných studií řadu let. Teprve aktivitou a mimořádnou péčí odpovědné redaktorky Stanislavy Fedrové se podařilo tento nepochybně bohulibý plán dotáhnout do zdárného konce a starší ideu také naplnit veskrze zajímavým obsahem.

...

NLN, Praha 2008, 304 s., 259 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz