Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Robert SAK: Josef Jungmann

Život obrozence
Magdaléna POKORNÁ

Život Josefa Jungmanna (1773—1847) vylíčil Robert Sak tradičně "od kolébky až za hrob", včetně diskusí o jeho odkazu, osudu knihovny i stavby pomníku v Praze. Jungmann pocházel z nevšední rodiny z Hudlic. Tři synové ze čtyř dětí vystudovali a ne s ledajakými výsledky! Bratři Antonín (lékař) a Josef se dokonce vystřídali ve funkci rektora pražské univerzity.

...

Vyšehrad, Praha 2007, 320 s., 298 Kč

‣Více

Co kdyby to dopadlo jinak?

Křižovatky českých dějin
Antonín K. K. KUDLÁČ

Pokusy modelovat pravděpodobný historický vývoj od bodu, kdy by jej důsledky jistých událostí začaly směřovat "jinam", než se reálně stalo, byly donedávna vyhrazeny takřka výhradně autorům beletrie. Pověst zdánlivě "nevědeckého" přístupu k minulosti ovšem nezabránila některým historikům pokusit se využít "alternativních", nebo možná přesněji "kontrafaktuálních dějin" jako svébytného "metodologického cvičiště" a současně jako laboratorního experimentu, dosud vyhrazeného přírodovědným disciplínám. I u nás je známý soubor statí skupiny britských a amerických ...

‣Více

Václav VENTURA: Spiritualita křesťanského mnišství 1

Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého
Jan ZDICHYNEC

Kniha Václava Ventury představuje další počin ediční řady Pietas benedictina, kterou zahájili roku 1998 břevnovští benediktini a jež se věnuje jednak vydávání původních textů spojených s monastickým hnutím a křesťanskou spiritualitou vůbec, ale také textů odborných, náležejících do oblastí teologie, monasteriologie či historie. Venturova práce stojí na pomezí těchto oborů, přičemž výrazné je i její zaměření filologické, případně literárněhistorické.

...

Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty, Praha 2006, 352 s ...

‣Více

Jan GEBHART — Jan KUKLÍK: Velké dějiny zemí Koruny české XV.a 1938—1945

Jan NĚMEČEK

Erudovaná autorská dvojice dvou Janů — Gebharta a Kuklíka — završila své dlouholeté bádání na poli československých dějin let 1938—1945 prvním svazkem 15. dílu Velkých dějin zemí Koruny české. Jde o práci vskutku reprezentativní. Česká společnost, která již celou řadu desetiletí očekává kvalitní syntetické zpracování českých (resp. československých) dějin okupace a odboje za 2. světové války, dostává konečně po řadě neúspěšných pokusů (připomeňme úsilí české historiografie 60. let minulého století o ...

‣Více

Nancy MacLEANOVÁ: Pod maskou ušlechtilosti

Barbora POTŮČKOVÁ

Málokterá kniha vzbudila v posledních dvaceti letech na poli americké historie takový rozruch jako studie Nancy MacLeanové věnovaná vzniku, historii a fungování tzv. druhého Ku-klux-klanu (zal. 1915).

MacLeanová, která je v současné době vedoucí katedry historie na Northwestern University, se začala touto problematikou zabývat již v rámci postgraduálního studia a na publikaci je již na první pohled patrný mnohaletý výzkum, který jejímu vzniku předcházel. Výsledná podoba studie přesto překvapila — o ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz