Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

Václav VENTURA: Spiritualita křesťanského mnišství 1

Václav VENTURA: Spiritualita křesťanského mnišství 1

Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého
Jan ZDICHYNEC

Kniha Václava Ventury představuje další počin ediční řady Pietas benedictina, kterou zahájili roku 1998 břevnovští benediktini a jež se věnuje jednak vydávání původních textů spojených s monastickým hnutím a křesťanskou spiritualitou vůbec, ale také textů odborných, náležejících do oblastí teologie, monasteriologie či historie. Venturova práce stojí na pomezí těchto oborů, přičemž výrazné je i její zaměření filologické, případně literárněhistorické.

...

Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty, Praha 2006, 352 s., 300 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz