Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějiny vidění

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

ďas doporučuje k tématu Dějiny vidění

  • Jacques Aumont, Obraz, přeložil Ladislav Šerý, AMU, Praha 2005, 336 s., 255 Kč

Kniha předního francouzského odborníka na oblast vizuality a filmu zahrnuje široké pole problematiky vizuality od základních zákonitostí optiky přes fyziologii vnímání k problematice estetiky realistického a takzvaného abstraktního malířství až k fotografii a filmu. Titul knihy by mohl znít i Vše o obraze, neboť shrnuje rozličné manifestace obrazu ve vztahu k uměleckým disciplínám i vnímání obecně. Publikace ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz