Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Věčné město Řím

Aktuální číslo

Jak Evropa (nejen) žaludkem prochází

Jak Evropa (nejen) žaludkem prochází

Svazek obcí CHOPOS
Iveta COUFALOVÁ

Víte, kde leží Bílkovice, Divišov, Drahňovice, Chotýšany, Kozmice, Ostředek, Petroupim, Popovice, Postupice, Psáře, Soběhrdy, Struhařov, Teplýšovice, Třebešice, Vodslivy, Vranov, Všechlapy či Xaverov? Napovím vám: všechny tyto obce tvoří venkovský mikroregion CHOPOS. Že vám i tato zkratka zní téměř egyptsky cizokrajně? Mám tu ještě jednu nápovědu. Do tohoto dobrovolného sdružení obcí v okrese Benešov patří i Český Šternberk. CHOPOS nevznikl jako administrativně vymezená jednotka, byť na jeho počátku stojí Evropská unie, přesněji řečeno usilování České republiky o vstup do této "skrumáže" a předvstupní velkorysost unijních strukturálních fondů v otázce financování budoucích členů. Obce se tehdy semkly, aby vzájemným úsilím zvládly splnění přísných podmínek pro čerpání z těchto fondů.

Základním cílem sdružení nebylo však pouze využití nabízené finanční pomoci, ale také navázání "živých" kontaktů mezi obyvateli českého kraje mezi Benešovem a Vlašimí a například italskou obcí Cinigiano. A protože druhého nejlépe a nejjistěji člověk pozná přes specifika kuchyně, i v tomto případě se model prvotního představení uskutečnil přes uvedení nejrůznějších typických laskomin na městských slavnostech, které se konaly jak v Čechách, tak v Itálii. Kulturní výměna mezi odlehlými kousky Evropy ale neustrnula jen u talířů, postupně se rozrostla na podporu rozvoje turistické výměny a také na školní exkurze.

Na děti se zaměřila i další část aktivit sdružení obcí, a to projektem Internet dětem — Děti internetu, jehož partnery jsou školy v Chotýšanech a Divišově, gymnázium v Benešově, Mateřské centrum Hvězdička a Posázaví o.p.s. Hlavní cíl tohoto nápadu spočíval v zámyslu, aby děti lépe poznali svůj kraj. Asi nejreprezentativnějším výsledkem úsilí je virtuální Naučná stezka rytíře Kryštofa Jana Šice, kterou "oživili" děti ze základní školy v Divišově. Stezka má i svou skutečnou podobu jak ve formě pracovních listů, tak panelů umístěných v terénu. Trasa mezi Divišovem a Českým Šternberkem — přes kopec Vrcha, osadu Měchnov, kolem rybníka Brtničák — je rozdělena na deset zastavení, na nichž se putující krajem dozví mnohé o historii kraje, ale také o každodenním životě, myslivosti a zemědělství či židovském náboženství (v Divišově je zrekonstruovaná synagoga a nedaleko židovský hřbitov). Průvodcem na této stezce je skutečná postava, která dala trase i jméno — rytíř Jan Kryštof Šic z Měchnova, jenž dle dochovaných pramenů na Divišovsku žil v první polovině 17. století. A protože stezku připravovaly děti, je zajímavé sledovat, čeho si v životě raně novověkého rytíře všímaly, a tedy co je na době dávno minulé zaujalo. A pokud vás cesta v nenáročném terénu (nejlépe s vlastními dětmi na zádech) zaujme, můžete si vyzvednout zmiňované pracovní listy v informačním centru na návsi v Českém Šternberku nebo v Muzeu života židovské obce v Divišově.

S historií, respektive s jejím oživováním je spojena i další činnost obcí, a to Rehabilitace drobných sakrálních objektů a vybudování muzea. Restaurovány byly celkem čtyři sochy (např. sv. Jan Nepomucký v Chotýšanech, sousoší sv. Petra a sv. Jana u Ostředka), odborně ošetřeno několik kamenných podstavců a kamenných i litinových křížů či rekonstruovány pískovcové zvoničky včetně zvonů. Díky posledně jmenovaným opravám má obec Dubovka novou dominantu na návsi, protože zvonička byla ze soukromého pozemku přestěhována právě tam. Největší rekonstrukční práce pod dohledem památkářů podstoupila již dříve přestavovaná synagoga v Divišově, v jejímž přízemí byly mimo jiné zavedeny kontrolní sondy. Poslední opravy tak zajistily nové ústřední topení, byl zaveden moderní systém odvětrávání za účelem zabezpečení odvlhčení zdí. Zavedla se voda, elektroinstalace a ústřední vytápění. Vytvořilo se tak funkční zázemí pro nové muzeum. Slovy M. Horáka a V. Pošmurného, kteří loni výsledky oprav představovali na českolipské konferenci Místní komunita a drobné památky: „Všechny obce sdružení CHOPOS si tak vyzkoušely, co to znamená spolupráce na společném projektu a úspěšně vše dokončily. Což je povzbudivá tečka za tímto příspěvkem, ale doufejme nikoliv za činností tak tajuplně znějícího sdružení CHOPOS.“

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz