Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Němci proti Hitlerovi

Aktuální číslo

památky

Kontinuita sídla a paměť krajiny

Proměny obce Hradec na Plzeňsku
Petr SOKOL

říkladem kontinuity i kuriózních zásahů do vývoje menšího sídla a neobvyklého urbanizačního vývoje je Hradec v okresu Plzeň-jih, asi 20 km jihozápadně od Plzně. Zde se na povrchu dochovaly znatelné relikty starší podoby, jež s historickými vyobrazeními a současnou situací tvoří skutečnou kroniku vývoje vzhledu sídelní aglomerace.

Ve svých počátcích byl Hradec důležitým centrem oblasti. V západní části dnešní obce, na širší ostrožně mezi řekou Radbuzou a jejím přítokem zde ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz