Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Češi na palubě

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Čujba, žijba a konba obzvláštníkova

Osvětový spolek Jakuba Hrona
Iveta COUFALOVÁ

Všechna ta podivná slova z titulku — stejně jako libomudravna, hronoid, lazut, ruťát, slonový balón — patří do světa Jakuba Hrona, zvaného dle svého jihočeského rodiště Metánovský. Tento osobitý filosof, jazykozpytec, vynálezce a obzvláštník s povětšinou běžnému životu neuvěřitelnými myšlenkovými pochody a nápady uskutečňovanými do detailů našel své příznivce již za svého života (1840—1921), mezi jinými jím byl třeba Karel Čapek. Středoškolský profesor Hron (s aprobací matematika a fyzika), nedostudovaný lékař ...

‣Více

slova na mučidlech

  • moderna

To, co je moderní, je „současné, dnešní, aktuální, nynější, novodobé“ a odvozuje se od franc. moderne, „nový, novověký“, které je ze střlat. modernus, „nedávný“, což je přetvořeno zjevně připodobněním podle hodiernus, „dnešní“ z lat. modo, „jen, pouze; právě před chvílí, nedávno“ (a to je ablativ od substantiva modus, „míra, umírněnost; způsob, pravidlo“, ze kterého vzešla nepřekvapivě móda). Opakem moderního je archaický, antický, klasický, tradiční. — Odhlédněme nyní od vtíravých otázek ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz