Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

výstavy

Jak se v Praze bydlelo

Výstava Pražské usedlosti II.
Patrik LÍBAL

Výstavní program Útvaru rozvoje Hlavního města Prahy se stal již velice pěknou tradicí. Projekt Pražské usedlosti II., který je prezentován do 25. března 2007 však patří z kulturněhistorického hlediska k nejpozoruhodnějším. Jak již číslice v názvu napovídá, jedná se o druhou výstavu na toto téma, ale nejde o pokračování, nýbrž o zásadní rozšíření. Expozici, umístěnou v Sále architektů na Staroměstské radnici, připravil kolektiv autorů pod vedením Evy Skalické a Ladislava ...

‣Více

méně výstav, více umění...

  • Křičte ústa! Předpoklady expresionismu

Expresionismus ve výtvarném umění byl v minulosti převážně vnímán v souvislosti s tvorbou členů výtvarné skupiny Osma a jejich generačních vrstevníků (Bohumil Kubišta, Václav Špála, Emil Filla, Jan Zrzavý, Josef Váchal a další). Výstava, kterou připravila Galerie hlavního města Prahy ve výstavních sálech Městské knihovny však na fenomén expresionismu nahlíží v mnohem širším záběru. Hledá a nachází podstatné vlivy expresivity i v řadě děl umělců starší ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz