Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

Jak se v Praze bydlelo

Jak se v Praze bydlelo

Výstava Pražské usedlosti II.
Patrik LÍBAL

Výstavní program Útvaru rozvoje Hlavního města Prahy se stal již velice pěknou tradicí. Projekt Pražské usedlosti II., který je prezentován do 25. března 2007 však patří z kulturněhistorického hlediska k nejpozoruhodnějším. Jak již číslice v názvu napovídá, jedná se o druhou výstavu na toto téma, ale nejde o pokračování, nýbrž o zásadní rozšíření. Expozici, umístěnou v Sále architektů na Staroměstské radnici, připravil kolektiv autorů pod vedením Evy Skalické a Ladislava Honeisera. Celkem můžeme napočítat až tři stovky objektů, z nichž však většina dávno zanikla. Na výstavě jsou pochopitelně stávající i ty zmizelé, nejčastěji s fotografiemi původního stavu, současného stavu a s výřezem ze stabilního katastru se zobrazením konkrétní usedlosti. Navíc jsou předvedeny i exponáty, zapůjčené z různých institucí, ilustrující život obyvatel těchto objektů.

...

Pražské usedlosti II. Staroměstská radnice — Sál architektů 24. 11. 2006—25. 3. 2007

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz