Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Křičte ústa! Předpoklady expresionismu

Expresionismus ve výtvarném umění byl v minulosti převážně vnímán v souvislosti s tvorbou členů výtvarné skupiny Osma a jejich generačních vrstevníků (Bohumil Kubišta, Václav Špála, Emil Filla, Jan Zrzavý, Josef Váchal a další). Výstava, kterou připravila Galerie hlavního města Prahy ve výstavních sálech Městské knihovny však na fenomén expresionismu nahlíží v mnohem širším záběru. Hledá a nachází podstatné vlivy expresivity i v řadě děl umělců starší generace, kam zařazuje například Maxmiliána Pirnera, Hanuše Schwaigera, Antonína Slavíčka, Františka Bílka či Ladislava Šalouna. Za zmínku stojí i celková koncepce výstavy: autoři upustili od tradičního chronologického uspořádání a místo toho zvolili, pro tento typ výstavy mnohem vhodnější, rozčlenění do tématických celků. Ve výstavních sálech tak dochází k zajímavému srovnání a konfrontaci jedotlivých autorů a jejich děl. Městská knihovna v Praze, www.ghmp.cz, do 4. 3. 2007.

  • Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870—1914

Z jiného úhlu než výstava Křičte ústa! nahlíží na dobu přelomu 19. a 20. století výstava Neklidem k Bohu, která se po premiéře v olomouckém Arcidiecézním muzeu přestěhovala do Západočeské galerie v Plzni. Autoři výstavy se pokusili náboženské umění rehabilitovat a včlenit je do kontextu vývoje českého výtvarného umění, kam zcela jistě po zásluze patří. Výtvarné umění s náboženskou tematikou bylo výraznou součástí tehdejší umělecké produkce a zpravidla tvořilo početný, a mnohdy i samostatný oddíl na prezentacích výstavních salónů. Výstavní síň "13" v Plzni, www.zpc.galerie.cz, do 18. 3. 2007.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz