Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná láska

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Světový den audiovizuálního dědictví v Praze

Jindřich SCHWIPPEL

Na počátku této akce bylo doporučení generální konference UNESCO O ochraně pohyblivých obrazů; z iniciativy Národního filmového archivu pak 33. generální konference rozhodla, že 27. říjen se stane světovým dnem audiovizuálního dědictví.

Česká premiéra Světového dne proběhla v archivním kině Ponrepo; s velikou účastí odborných i laických milovníků kinematografie. Pokud by tam seděl velmi laický divák, odnesl by si odtud nejen potěšení z ukázek němých filmů s živým doprovodem klavíru ...

Evropa a středověké univerzitní koleje

Výstava v Muzeu Jagellonské univerzity v Krakově
Marek ĎURČANSKÝ

Oslavy 750. výročí založení města Krakova byly mimořádně bohaté na zajímavé počiny. Jedním z nich je i výstava ve znamení dvou zkřížených rektorských žezel, jež jsou pro Poláky podobně známým a významným symbolem, jaký u nás představuje Karel IV. klečící před svatým Václavem na otisku nejstaršího pečetidla Univerzity Karlovy. Žezla s typickou korunkou jsou v Krakově trvale takřka všudypřítomná a na aktuální výstavě v Collegium Maius, nejstarší budově Jagellonské univerzity ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Mezi historická periodika (čtvrtletníky) přibyl další titul — Pamět a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů (2007/01, ročník 1, zdarma), v tomto případě tedy zahrnuje období nacismu i komunismu u nás. Záměrem hlavních editorů (Petr Koura a Petr Blažek) bylo vytvořit časopis, který bude na jednu stranu pro zájemce o dějiny dvacátého století atraktivní, ale zároveň si udrží vysokou odbornou úroveň. Revue vychází v nově zřizovaném Ústavu pro studium totalitních ...

‣Více

Krátce...

  • V říjnu letošního roku proběhla na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konference Kafka ve Frankensteinu (Frankenstein je jméno obce, která po roce 1945 splynula s Rumburkem). V širokých souvislostech se tu objasňovala dosud neznámá část Kafkova životopisu: jeho aktivní účast na přeměně původního soukromého sudetského sanatoria na moderní léčebnu nervově postižených vojáků z 1. světové války. Budovy bývalého sanatoria ve stylu art deco se v různém stavu ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Josef Lada

Když byl v září roku 1947 jmenován malíř Josef Lada národním umělcem, napsal mu tehdejší předseda vlády Klement Gottwald mj.: „Málokterý umělec se přiblížil svým dílem našemu lidu tak, jako Vy. Vždyť není snad u nás člověka, který by se netěšil z Vašich obrázků českého venkova, nebo z ilustrací ke "Švejkovi", z Vašeho díla prodchnutého nezmarným lidovým optimismem. Mezi těmi, kdož Vám blahopřejí k titulu národního umělce, je jistě i ...

‣Více

Francouzská inspirace

První svazek nové sborníkové řady
Milena LENDEROVÁ

Sborník příspěvků z jednání Česko-francouzských akademických dnů, konaných ve dnech 7.—8. listopadu 2002 v rámci České sezony v Paříži, se stal prvním svazkem řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, která, řečeno slovy děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Stehlíka, má podávat „svědectví o badatelské práci fakulty jak v České republice, tak v zahraničí“.

Společným jmenovatelem šesti příspěvků je analýza výrazného francouzského vlivu na výtvarné umění českých zemí ve ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz