Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč právě Havel

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Případ Cecilka

Iveta COUFALOVÁ

Léto i podzim roku 2005 byly v Českém ráji na události více než bohaté. V říjnu se Český ráj stal součástí sítě evropských geoparků a současně i geoparkem UNESCO; v létě archeologové libereckého muzea odkryli v Příšovicích u Turnova v obytné zóně Cecilka (Liberecký kraj) nálezy nedozírné hodnoty. Žárové hroby z pozdní doby bronzové (10. až 9. století před naším letopočtem) s několika sty nádobami představují nejen největší archeologický nález ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Památník Josefa Lady v Hrusicích (Oblastní muzeum Praha-východ; www.ompv.cz) si letos připomíná dvacet let otevření stálé expozice. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen se životem a dílem tohoto malíře a spisovatele, ale také dozvědět se mnoho nového a zajímavého o postavičkách z jeho knih: o kocouru Mikešovi, kozlu Bobešovi, Pepíkovi Ševců, čarodějnici Kanimůře, vodníku Brčálovi, hejkalu Mulisákovi, hrusické Rusalce a dalších. V roce 2007 si připomeneme dvě Ladova ...

‣Více

Dvě zprávy o německé slavistice

Jaroslav MILLER, Marburg

Pro německou slavistiku, a tedy i bohemistiku, není léto 2006 rozhodně okurkovou sezónou. Po mnohaměsíčním váhání a vzrušených diskusích rozhodla hesenská zemská vláda s konečnou platností o "efektivizaci" a "optimalizaci" slavistických studií na hesenských univerzitách. Ta budou již v novém akademickém roce koncentrována do jednoho pracoviště na půdě Justus-Liebig Universität v Gießenu pod názvem Gießener Zentrum Östliches Europa. Tento krok zemská administrativa zdůvodnila mimo jiné tím, že institucionální centralizace umožní ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Dlouho očekávané číslo časopisu Soudobé dějiny vyšlo s delší časovou prodlevou, takže v červnu tohoto roku se ke čtenářům dostal spíše objemný sborník, dvojčíslo z konce roku 2005. Hlavní téma Komplex odsunu (Vysídlení Němců a české pohraničí po roce 1945) je bezpochyby důležitým příspěvkem k vyrovnání se s touto chmurnou stránkou našich dějin. Autoři se dotýkají řady bolestných skutečností od etnických čistek, dosídlování pohraničí, činnosti lidových soudů v roce 1948 ...

‣Více

Prchavá rovnost

Československo a ženská otázka 1918—1950
Zbyněk VYDRA

Dějiny ženy sice jsou v anglosaském světě intenzivně studovány, nicméně ženská otázka v Československu zatím zůstávala mimo hlavní badatelský zájem. V posledních pěti letech se v USA objevilo hned několik mladých historiků zabývajících se českými dějinami 19. a 20. století. Patří k nim i Melissa Feinbergová působící na University of North Carolina v Charlotte. Elusive Equality je zatím její první monografií a jedná se o mírně upravenou doktorskou práci.

...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Historikové sněmovali

Čs. historická společnost při ČSAV uspořádala ve dnech 27.—29. září t. r. v Brně IV. sjezd čs. historiků. Třídenního jednání, k němuž se sjelo na 450 představitelů naší historické vědy ze všech krajů republiky, se zúčastnila rovněž delegace strany a vlády, vedená ministrem školství a kultury dr. Jiřím Hájkem.

Na plenárním zasedání přednesl akademik Josef Macek hlavní referát o stavu a vývoji čs. historiografie od minulého sjezdu historiků, který ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz