Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč právě Havel

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Památník Josefa Lady v Hrusicích (Oblastní muzeum Praha-východ; www.ompv.cz) si letos připomíná dvacet let otevření stálé expozice. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen se životem a dílem tohoto malíře a spisovatele, ale také dozvědět se mnoho nového a zajímavého o postavičkách z jeho knih: o kocouru Mikešovi, kozlu Bobešovi, Pepíkovi Ševců, čarodějnici Kanimůře, vodníku Brčálovi, hejkalu Mulisákovi, hrusické Rusalce a dalších. V roce 2007 si připomeneme dvě Ladova výročí: 120 let od narození a 50 let od úmrtí. V Hrusicích se proto připravuje mnoho akcí, včetně otevření herny. Velká výstava o životě a díle Josefa Lady se chystá v Brandýse nad Labem. (amg)

  • Zkuste postavit pyramidu přesně tak, jak to dělávali před několika tisíci lety egyptští vezírové, aby mohli uložit pečlivě nabalzamované tělo svého faraona do důstojné hrobky. Běda však, když použijete špatný stavební materiál, zvolíte nesprávnou stranu a místo na břehu Nilu, neporadíte se s bohy ani nedokážete dobře vést tuto náročnou stavbu. Podle osvědčené zásady, že svobodný přstup k informacím je jen ku prospěchu věci, umožňuje internetový portál BBC www.bbc.co.uk/ history využít celou řadu takovýchto animací, 3D virtuálních prohlídek, nespočetné množství fotografií a dokumentů či tréninkových programů. Můžete si poslechnout Kennedyho inaugurační proslov nebo hlasy těch, kteří byli během války v Dunkirku a vyprávějí o válečných útrapách. BBC History se nehodí jen do výuky, ale i k dalšímu vzdělávání všech, a to amatérů i profesionálů. (rub)

  • V roce 1920 byl do čela malé obce Oldřichovice, vzdálené pouhé dva kilometry od Ústí nad Orlicí, zvolen osmadvacetiletý mladík, sudetský němec Karl Hübl. Ve funkci starosty pak setrval až do května 1938. Útlá kniha Jiřího Cihláře Starosta Oldřichovic Karl Hübl. Sedlák, spisovatel a politik (Ústí nad Orlicí 2006, 96 s.) zajímavě přibližuje nejen politickou a literární činnost oldřichovického starosty, ale rovněž se věnuje dějinám obce v meziválečném období první republiky. Obec Oldřichovice se rozkládala v těsné blízkosti českého města, Češi a Němci se stýkali v každodenním životě, v práci i při zábavě. Smíšené sňatky nebyly výjimkou, obyvatelé dobře mluvili oběma jazyky. Autor se zdařile pokusil skloubit osobní příběh Karla Hübla, vzdělaného a hluboce věřícího člověka, s dějinami malé obce, potažmo s dějinami meziválečného Československa. A jak uvádí sám autor knihy, v osobě Karla Hübla splývá selská dřina a životní pohoda, příroda a boží vůle, tradice a dnešek. Snad zobrazení jeho života umožní hlubší pohled na česko-německý prblém a prostřednictvím individuálního osudu se podaří zachytit i širší společenské události, které lze jen težko hodnotit černobílými schématy. (fk)

  • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pořádá ve dnech 19. až 23. září 2006 mezinárodní konferenci Karpatské pastevectví. Okruhy témat: Valašská kolonizace, chov ovcí a koz, karpatské salašnictví (mj. salašnické stavby, zvykosloví, prezentace salašnictví v muzeích v přírodě a v zemědělských muzeích). Kontaktní osoba: Radoslav Vlk, Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, e-mail: vlk@vmp.cz, www.vmp.cz. (amg)

  • Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci zahájilo vydávání monumentálního soupisu sepulkrálních památek na Moravě a ve Slezsku (Olomouc 2006, 306 s.). Autorem prvního svazku, který mapuje sepulkrální památky do roku 1420 je Miroslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. V předmluvě prvního svazku M. Pojsl uvádí, že k faktickému zahájení projektu došlo již v roce 1977 v tehdejším Okresním středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci. V roce 1990 byl celý projekt přenesen na Katedru církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP, kde pokračoval za pomoci vědeckých grantů. V budoucnu by mělo následovat vydání dalších dvaadvaceti svazků soupisu, které budou mapovat sepulkrální památky z let 1421—1850 v jednotlivých okresech Moravy a Slezska. (md)

  • Masarykovo muzeum v Hodoníně a Kabinet pro studium díla TGM při katedře filosofie FF MU v Brně pořádají XII. ročník semináře T. G. Masaryk ve sporech 1886—1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi), který se uskuteční 14. listopadu 2006 v zámečku Masarykova muzea v Hodoníně. Mezioborový seminář se z historiografického, literárněhistorického, politologického a filosofického hlediska zaměří na diskuse, polemiky a spory, které naplňovaly český veřejný život v letech 1886—1896: boj o Rukopisy, spory o Jana Husa, o slovanskou otázku, mezi realismem a radikalismem, diskuse o české otázce a českých dějinách. Cílem je připomenout a analyzovat Masarykovu zásadní a aktivní roli v těchto sporech na univerzitě, ve vědeckých a publicistických vystoupeních a v politickém a veřejném životě vůbec. Přihlášky (do 30. září) a další informace na adrese: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mgr. Irena Chovančíková, Zámecké nám. 9, Hodonín, e-mail: masarykovo muzeum.hod@iol.cz, tel. 518 351 834. (amg)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz