Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Přemyslovské dědictví

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Helga AMESBERGEROVÁ — Katrin AUEROVÁ — Brigitte HALBMAYROVÁ: Sexualizované násilí

Ženské zkušenosti z nacistických koncentračních táborů
Anna Hájková

Na českém trhu mohl případný zájemce najít literaturu o ženách v koncentračních táborech až donedávna jen stěží. Tuto mezeru se rozhodlo vyplnit nakladatelství BB/art překladem monografie Helgy Amesbergerové, Katrin Auerové a Brigitte Halbmayerové. Autorky jsou socioložky, vědecké pracovnice vídeňského Institut für Konfliktforschung. Jejich kniha vzbudila svou konfliktní tematikou neobvyklou pozornost.

Autorky zkoumají otázku, jaké formy a důsledky mělo sexuální násilí páchané na ženách v období národního socialismu. Na straně ...

‣Více

Martin WIHODA: Zlatá bula sicilská

Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti
Kateřina CHARVÁTOVÁ

Argo, Praha 2005, 316 s., 298 Kč

Kniha Martina Wihody věnovaná významu, či spíše bezvýznamnosti Zlaté buly sicilské v českých dějinách je kniha chytrá, čtivá, provokativní a vede k zamyšlení nejen nad sledovaným problémem, ale i nad přístupem k historii obecně.

Ve snaze dopátrat se smyslu a významu trojice listin vydaných pod zlatou pečetí Fridricha II. v září 1212 se autor vrací ke vztahu českého knížectví k říši od doby ...

‣Více

Luigi ZOJA: Soumrak otců

Archetyp otce a dějiny otcovství
Milena Lenderová

Už několik desetiletí poutá pozornost historiků fenomén mateřství a otázka jeho instinktivního základu, problém mateřské lásky, recepce mateřského těla. Fenomén otcovství paradoxně zatím příliš nezaujal, ačkoli je — na rozdíl od mateřství — kulturně společenským produktem. Rukavici zvedl nikoli historik, ale italský psychoanalytik Luigi Zoja. Do češtiny přeložený Soumrak otců, jeho zatím poslední kniha, získal v roce 2000 italskou literární cenu Premio Palmi a americkou vědeckou cenu Gradiva Award. Právem, neboť je ...

‣Více

Anna KUBÍKOVÁ: Rožmberské kroniky

Krátký a summovní výtah od Václava Březana (komentovaná edice)
Petr ČORNEJ

Recenzenta přivádí do rozpaků už samotné záhlaví. V případě graficky pěkně vypravené publikace totiž neví, zda má uvést jako autora proslulého Václava Březana, jehož text čítá necelých pětapadesát stran, nebo Annu Kubíkovou, která připravila nejen edici díla, ale napsala také úvodní slovo a především rozsáhlý komentář. Po určitém váhání jsem se přiklonil k druhé variantě, neboť k editorčinu jménu se pojí copyright. Nepochybně oprávněně, protože Kubíková Březanovu práci i se ...

‣Více

William TAUBMAN: Chruščov — člověk a jeho doba

Václav VEBER

Je to už zažité klišé, že píšeme-li o osobě, jíž nepředvídatelný osud dal příležitost k velké dějinné roli a s níž si tak docela nevíme rady, jednoduše řekneme, že jde o "velmi kontroverzní", "rozporuplnou", případně "nejkomplikovanější" postavu. To je i případ obsáhlého Chruščovova životopisu z pera Williama Taubmana, představitele většinové vlny americké historiografie zabývající se dějinami moderního Ruska. Historiografie, která nepostrádala dobrou vůli ani osvícený zájem a posuzovala sovětské dějiny ...

‣Více

zápisník

Ivana ČORNEJOVÁ

  • Jak být vědcem II. Když jsem před sedmi lety stylizovala svůj článek nazvaný Jak být vědcem (DaS 5/1999), vedly mne k tomu důvody, které pobuřovaly mou mysl a smysl pro jistou spravedlnost. Jistě, nepokládám se za jedinou spravedlivou, která by mohla házet oním příslovečným kamenem. To vůbec ne, mám jen za to, že jsem docela vnímavou pozorovatelkou všeho toho, co se děje okolo mne. Proto mi dovolte, abych nyní ...
‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz