Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Přemyslovské dědictví

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

aktuality, zprávy, glosy

  • Český rozhlas 3 — Vltava vysílá od počátku roku 2006 pořad Rok v dopisech aneb 365 zastavení v historii prostřednictvím dopisů známých i zcela neznámých Čechů. Každý den (pondělí-pátek v 5.50, 12.50 a 22.47 hod.; sobota a neděle ve 12.50 hod.) bude věnován jednomu dopisu, který v kterémkoliv roce, ale ve shodném datu s vysíláním (např. 3. ledna byl čten dopis Aloise Jiráska Mikoláši Alšovi z 3 ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Článek Aleny Šporkové „Poučena z krizového vývoje“ o obrazu pražského jara v normalizační próze otiskly Soudobé dějiny (2/2005, s. 309—333). (toz)

  • Informativní přehledy o historii sociologie v někdejším východním bloku přinesl Sociologický časopis (4/2005): Joanna Kurczewska: „Polská sociologie od »října« do »června« (1956—1989)“, Vera Szabari: „Krátké dějiny maďarské sociologie v letech 1948—1989“. (mík)

  • Šestý ročník sborníku Fontes Nissae — Prameny Nisy je z větší části věnovaný ...

‣Více

Pohovka, vtip a narozeniny Sigmunda Freuda

Rudolf MAYDL

Vídeň, Londýn a také moravský Příbor připravují oslavy letošního 150. výročí narození zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, které připadá na 6. květen. V mnoha zemích se dokončují práce na studiích, edicích, konferencích a výstavách, které připomenou jednoho z nejvlivnějších Evropanů moderní doby. V Příboru prochází renovací Freudův rodný dům, v květnu zde má být otevřena stálá expozice.

Rakouská republika už oficiálně zahájila Freudovský rok, nad nímž převzal patronát prezident Heinz Fischer ...

‣Více

Selský baroko, pravda a historie

Josef VÁLKA

Kniha Jiřího Hájíčka Selský baroko (Host, Brno 2005, 176 s.) neobsahuje pojednání o napodobeninách stylového tvarosloví na fasádách jihočeských gruntů. Název knihy je případnou metaforou pozoruhodného obsahu románu. Jeho děj je situován do jihočeského vesnického prostředí a také do badatelny třeboňského archivu. Vypravěč převzal roli detektiva, genealoga a historika, slídícího po stopách, svědcích a po paměti jedné z tragických událostí nejhoršího období v dějinách venkova, násilné kolektivizace sedláků v padesátých ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Problematika války v současné epoše
Karel KÁRA

Války se rozlišují na spravedlivé a nespravedlivé. Spravedlivé jsou ty, jimiž se státy, národy, národnostní skupiny nebo společenské třídy brání státnímu, národnostnímu nebo třídnímu zotročení. V případě, že úkolem války je mj. i likvidace národnostního útlaku či jeho hrozby, je spravedlivá válka ze strany porobeného či porobou ohroženého národa současně i válkou národně osvobozeneckou. Pod pojmem nespravedlivé války se rozumí taková válka, kterou vedou vládnoucí kruhy určité země za účelem ...

‣Více

Od masarykovských fondů ke knihovně české literatury

Historie a současnost bohemistické sbírky v Indianě
Dagmar HÁJKOVÁ

Několik výtisků prvého vydání Máchova Máje, rozsáhlou korespondenci Olgy a Alice Masarykových či sbírku českých samizdatů je možné nalézt v Lilly Library v Bloomingtonu v americké Indianě. Jsou zde uloženy společně s Gutenbergovou Biblí, sbírkou dokumentů Abrahama Lincolna či pozůstalostí Orsona Wellese a Clifforda Odetse. Čtyři roky stojí v čele knihovny profesor srovnávací literatury (mimo jiné překladatel Kafkova Procesu do angličtiny) Breon Mitchel. Za dobu jeho působení se bohemistické sbírky ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz