Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kulisy dětství

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Zámek Zbiroh zpřístupněn veřejnosti

Poprvé v historii je od loňského roku zpřístupněn zámek ve Zbiroze. Přestože jde o významné sídlo s unikátní architekturou, bylo do nedávné doby zcela skryto před zraky veřejnosti.

Městečko Zbiroh a samotný zámek proslavil železniční podnikatel baron Bethel Henry Strousberg (známý z románu Adolfa Branalda Král železnic), který v roce 1868 zanedbané sídlo koupil a k jeho přestavbě přizval berlínského architekta Augusta Ortha. Zámek sice získal novorenesanční podobu, avšak baron ...

‣Více

psa

Nová hodnocení
-vc- (= Václav Vrabec)

Zřejmě již v rámci příprav XXIII. sjezdu KSSS a jako náznak některých nových hodnocení jevů a událostí z posledních let vyšla nedávno v Moskvě Příručka KSSS, zveřejňující základní údaje o straně sovětských komunistů. Mnohé z nich se liší od podobné příručky, která vyšla v roce 1963. (...) Zatímco první vydání příručky věnuje obsáhlé pasáže každému zasedání ÚV KSSS z období, kdy byl v čele jeho předsednictva N. S. Chruščov, je v ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Týdeník Respekt ve spolupráci s festivalem Jeden svět připravil pro studenty středních škol literární soutěž na téma: Za oponou zapomnění — Komunistické Československo. Studentské práce — eseje, úvahy či rozhovory — se odevzdávají do 10. února 2006. Vítězové obdrží fi nanční odměnu. Dále je možné zúčastnit se týmového projektu s podobným tématem, v němž studenti vytvoří panely pro putovní výstavu. Měli by vyhledat bývalé studenty školy, kteří se stali terčem nespravedlnosti, a přiblížit ...

‣Více

Francouzské potíže s napoleonskou legendou

Zuzana KOLOUCHOVÁ, Paříž

V den dvoustého výročí bitvy u Slavkova to ve Francii vypadalo, jako by se její představitelé za Napoleona styděli. I když je dnes slavkovské střetnutí hodnoceno historiky jako jedno z nejpozoruhodnějších vítězství vojenské historie všech dob (Michel Mourre), prosincové oslavy vůbec neodpovídaly francouzské tradici velkolepých oslav historických událostí. Na první stránky novin se dostaly debaty o nutnosti vyzdvihnout nejen Napoleonova vítězství, ale i stinné stránky jeho osobnosti. Jeho osoba je ...

‣Více

Max Weber versus Karl Marx

Josef VÁLKA

Již ve druhém vydání vyšla užitečná kniha Jana Kellera Dějiny klasické sociologie (Praha, Slon, 2005, 529 s.). Neměla by chybět v knihovně historika a nikoho, kdo se zajímá o dějiny moderního myšlení.

Ve společenských vědách není příbuznějších oborů, než je historiografi e a sociologie. Dlouho se vedly spory, jaký je vlastně mezi nimi rozdíl. Nejsou moderní dějiny společnosti, každodennosti, sociálních skupin, vyděděnců, ale i symbolů, rituálů, autorit vlastně sociologií promítnutou ...

‣Více

Odchod Američanů z Iráku a poučení z Vietnamu

Vzpomínky a úvahy Nixonova ministra obrany Melvina R. Lairda
Pavel HLAVÁČEK

Melvin R. Laird, někdejší americký ministr obrany, napsal do nejnovějšího čísla Foreign Affairs článek s titulem "Irák: poučení z Vietnamu". Po třiceti letech od odchodu z funkce vůbec poprvé zveřejnil své zkušenosti z vietnamské války. Vlivný politický veterán republikánské strany a osobní přítel mnoha členů dnešní administrativy (nar. 1922, ministrem obrany v letech 1968—1973) usoudil, že nastal pravý čas, abychom se ohlédli zpět za Vietnamem i Irákem a podívali ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz