Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kulisy dětství

Aktuální číslo

Max Weber versus Karl Marx

Max Weber versus Karl Marx

Josef VÁLKA

Již ve druhém vydání vyšla užitečná kniha Jana Kellera Dějiny klasické sociologie (Praha, Slon, 2005, 529 s.). Neměla by chybět v knihovně historika a nikoho, kdo se zajímá o dějiny moderního myšlení.

Ve společenských vědách není příbuznějších oborů, než je historiografi e a sociologie. Dlouho se vedly spory, jaký je vlastně mezi nimi rozdíl. Nejsou moderní dějiny společnosti, každodennosti, sociálních skupin, vyděděnců, ale i symbolů, rituálů, autorit vlastně sociologií promítnutou do minulosti? Keller je také historik a interakce sociologie a historie tvoří kostru tohoto jeho textu. Perfektně a jasně napsaná učebnice je postavena na výkladu sociologických teoretických systémů velkých autorů a jejich působení v kultuře. Avšak lze ji také studovat podle témat seřazených do věcného rejstříku. Keller se pohybuje v rámci "kruhu opsaného modernitou", kde se sám autor představuje jako teoretik a kritik moderní a postmoderní společnosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz