Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bloudění Středomořím

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Josef VÁLKA: Husitství na Moravě Náboženská snášenlivost Jan Amos Komenský

Petr ČORNEJ

Pod sice přesným, leč poněkud dlouhým a toporným názvem se skrývá dvadvadvacet pozoruhodných studií a esejů, jež Josef Válka zveřejnil v letech 1970–1997 převážně na stránkách moravských časopisů a sborníků. Jejich výběr a uspořádání je dílem brněnských badatelů střední a mladší generace, která tak vzdala mírně opožděný hold loňským pětasedmdesátinám významného historika, proslulého koncepčními, podnětnými i často provokativními pohledy na stěžejní problémy českých dějin, především pak na jejich moravskou ...

‣Více

Robert SAK: "Život na vidrholci"

Příběh Bedřicha Fučíka

Životní cestu literárního kritika, editora a překladatele Bedřicha Fučíka (1900–1984), kterou historik Robert Sak ve své monografi i důkladně mapuje, charakterizuje skutečnost nedobrovolných konců a nových začátků, překlenutých však kontinuální snahou o „službu literatuře“. Neustávající zápas s nepříznivými vnějšími podmínkami, které se nedobře snášely s jeho otevřeností, láskou k opravdové kultuře a s katolickým vyznáním, odráží i titul knihy, vycházející ze slov samotného Fučíka. Nedogmatický katolík Fučík se v ...

‣Více

Marc BLOCH: Králové divotvůrci

Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii
Tomáš SEKYRKA

Psát recenzi o díle, které poprvé vyšlo před více než třičtvrtěstoletím a vstoupilo již do dějin historiografi e, se může zdát jako zhola zbytečná věc. Ostatně již vydání knihy Marca Blocha o léčení tzv. královské nemoci ve Francii a Anglii může vzbuzovat pochybnosti, zda se nejedná jen o prázdný hold zvěčnělému velikánovi a o splnění povinnosti přeložit do češtiny alespoň něco z jeho díla. Historie sice nechrlí takové množství nových ...

‣Více

Příběh Pražského hradu

Ivan HLAVÁČEK

Knihu Příběh Pražského hradu, doprovázející moderní stálou výstavu ve Starém královském paláci Pražského hradu, lze nazvat českými dějinami v kostce. Dokonce ji lze při troše emfatičnosti považovat za kvintesenci rozsáhlých údobí (středo)evropských dějin. Proto se dá říci, že prací pro širší veřejnost i knih vědeckých o jednotlivých epochách i všelijakých aspektech tohoto fenoménu nebude nikdy dost. Kam zařadit tuto knihu? Knihu, která může bez obav soutěžit o nejkrásnější publikaci ...

‣Více

František Xaver HALAS: Fenomén Vatikán

Idea, dějiny a současnost papežství — Diplomacie Svatého stolce — České země a Vatikán
Tomáš VEBER

V recenzi Jiřího Ellingera na knihu Karla Durmana Popely ještě žhavé: Velká politika 1938–1991 (DaS 1/2005) mne inspirovala již první věta: Označením „životní dílo“ by se nemělo plýtvat. Cituji ji zde právě proto, že o jednom takovém díle bude řeč v této recenzi. Kniha Františka Xavera Halase je totiž autorem samým právě tak prezentována. Knihu charakterizuje nejvýstižněji jakási „jednota v mnohosti“. Již sám podtitul knihy implikuje různočtení jejího ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz