Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zlatá šedesátá

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Počítání kapliček pod Blaníkem

Ochrana drobných památek v krajině
Libuše CUHROVÁ

Mimořádný projekt, jenž vznikl v koordinaci několika regionálních subjektů na Podblanicku, by mohl posloužit jako modelový příklad, jak lze oživit "paměť kraje" a přispět tak k jeho obnově. Z původního mapování a evidování drobných sakrálních prvků v krajině (kapliček, křížů, božích muk...) nakonec vznikla práce, která výrazně přerostla hranice Mikroregionu Podblanicko, a stala se inspirací i pro jiné oblasti.

...

‣Více

dobré adresy

  • www.chewra.com/index.asp

Nikoliv náhodou přitahují osiřelé židovské hřbitovy mizející paměť, pozornost. Se zanícením naplňuje Jaroslav Achab Haidler svůj projekt Kešet — elektronická databáze českých a moravských židovských hřbitovů, jenž je, můžeme-li se vyjadřovat takto nepietně o poposledních věcech člověka, zatím hotov jen do opulentního polosyta. I tak se zde internauti téměř zalknou informacemi "o kamenných knihovnách" a až tajnosnubně složitých rituálních předpisech souvisejících s úmrtím a pohřbem. A ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz