Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidé a jejich zvířata

Aktuální číslo

Kopčany: Objev zapomenuté svatyně z doby Velké Moravy

Kopčany: Objev zapomenuté svatyně z doby Velké Moravy

Radan KVĚT

Kostelík, k němuž se odedávna konaly poutě na svatou Markétu, stojí ve vzdálenosti sotva 1,5 kilometru od centra mikulčických valů, jednoho z opěrných bodů Velké Moravy. Do roku 1992 tu stál mimo jakoukoli pozornost odborné veřejnosti. Nebyl zachycen v žádném soupisu významných historických staveb tehdejšího Československa. Jedním z důvodů je skutečnost, že archeologům z Mikulčic není přístupný, leží totiž za řekou Moravou na slovenské straně. Archeologický výzkum z Mikulčic sem za 40 let nezasáhl a ani slovenští památkáři si objektu nepovšimli. Snad i proto, že se kostel tyčí daleko od nejbližší obce. Kopčany mají sice svůj barokní kostel, ale od 14. století, kdy už určitě existovaly, se do kostela chodilo víc než kilometr do polí za obec. Na mírné vyvýšenině z vátých písků, kterým se zde říká hrúdy, postavili už v 1. tisíciletí tuto na samotě se vypínající kamennou budovu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz