Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Julian THOMPSON: Západní fronta

Ode Dne D až do zániku Třetí říše
Zdenko MARŠÁLEK

U příležitosti šedesátého výročí ukončení 2. světové války vyšla celá řada publikací a dá se říci, že se svou troškou do mlýna přispěchala většina nakladatelství. V záplavě knih se nepominutelného mediálního zájmu dostalo pozoruhodnému dílu Juliana Thompsona, profesora válečných dějin na King's College.

Původní anglická verze vznikla v úzké spolupráci s Imperiálním válečným muzeem. Kromě obrovské záplavy fotografií, tabulek a mapek je doplněna nejen krátkými biografiemi hlavních aktérů či ...

‣Více

Pavel MAREK: Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918—1924)

Tomáš VEBER

V posledních letech toho o vztazích církví mezi sebou i vůči státu bylo sepsáno a vydáno již poměrně dost. Stále však zůstávají celé oblasti, v nichž nalézáme bílá místa. Jedním z autorů, kteří se je snaží zaplňovat, je také Pavel Marek, jehož práce — zejména České schisma (2000) a Český katolicismus 1890—1914 (2003) — jistě není nutné obšírněji představovat. Vynikají šíří prostudovaného materiálu, a pokud bychom je měli nějak kategorizovat, pak ...

‣Více

Jarmila VACKOVÁ: Van Eyck

Milena Bartlová

Malíř Jan van Eyck, činný ve druhé čtvrtině 15. století v jižním Nizozemí, patří k největším osobnostem světové kultury (někdy se mluví o bratřích van Eyckových — kromě Jana také značně hádankovitá osobnost Huberta a snad ještě dalšího bratra). V česky psané literatuře však dosud chyběla kniha, která by jeho dílo přibližovala veřejnosti mimo úzký odborný okruh. Přitom již několik desetiletí máme v Jarmile Vackové osobnost, která je pro takovou práci ...

‣Více

Lukáš FASORA — Jiří HANUŠ — Jiří MALÍŘ (eds.): Člověk na Moravě 19. století

Luboš VELEK

Výzkum sociálních dějin 19. století u nás v posledních letech prochází velkým rozvojem a k dispozici jsou už i první syntetická kompendia. Ta se liší nejen autory, resp. autorskými týmy, ale především metodologickým a interpretačním přístupem. Jmenujme v této souvislosti alespoň autorský tandem J. Matějček — J. Machačová, který v posledním desetiletí publikoval řadu syntetických prací usilujících o klasifikaci a kategorizaci sociálního vývoje a jevů pomocí kvantitativních analýz a statistických metod ...

‣Více

Martin ŠANDERA: Zikmundovi věrní na českém severovýchodě

Opočenská strana v husitské revoluci
Martin ČAPSKÝ

Budějovické nakladatelství Veduta se již pevně zachytilo na českém knižním trhu a po řadě titulů vztahujících se především k dějinám jižních Čech nyní sáhlo k vydání disertační práce Martina Šandery z hradecké univerzity. Ta je věnována okruhu osob spoluvytvářejících »Opočenskou stranu« v době husitské revoluce. Bohatým obrazovým doprovodem a mapami vybavená publikace představuje dosud nejúplnější vylíčení osudů Zikmundových východočeských stoupenců, jejichž jména si laik připomene při sledování Vávrova opusu Proti ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz