Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

Po stopách nadporučíka Pechala

Po stopách nadporučíka Pechala

Eustory 2005: studentská práce oceněná DaS
Ladislava Blažková

Historie odboje za protektorátu skýtá řadu možností, jak oprášit vzpomínky na hrdinství a zároveň obnovit přeťaté vazby s dobou dnes vzdálenou více než šedesát let.

Pokud se na Kyjovsku, zejména pak ve Vřesovicích a Ždánicích, zeptáte na někoho, kdo se postavil Němcům aktivně na odpor, pak vám zřejmě dají odpověď: Přece Olin Pechal. Zajímalo mě, čím si tento Olin, jak mu tady důvěrně říkají, zasloužil, že si ho po tolika desítkách let pamatují. Skládáním podstatných informací začala vznikat mozaika příběhu tohoto vojáka-letce a zároveň také historie odboje, do kterého bylo zapojeno zhruba třicet statečných lidí z Kyjovska. Mnozí z nich sice nevystoupili proti okupantům se zbraní v ruce, ale pomáhali odboji a riskovali přitom životy své i svých rodin. Nadporučík Oldřich Pechal se narodil 12. května 1913 v Osvětimanech v rodině vřesovského hajného. Po maturitě na kyjovském gymnáziu v roce 1934 odešel studovat Vojenskou akademii v Hranicích a po okupaci uprchl přes Polsko a Francii do Velké Británie. Zde se přihlásil ke speciálnímu výcviku. V jedné ze sekcí ministerstva národní obrany se právě organizovaly výsadky parašutistů na území protektorátu. K výsadku do prostoru jihovýchodní Moravy byla určena skupina s operačním názvem ZINC, jejíž členové měli mimo jiné rozvíjet svou činnost na Kyjovsku. Npor. Pechal byl pověřen velením, jako radiotelegrafista se přihlásil četař Viliam Gerik a třetím výsadkářem se stal Arnošt Mikš.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz