Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

Evropská pouť prince Džema

Evropská pouť prince Džema

Osmanský princ v osidlech diplomaci
Antonín Kalous

Zvláštním řízením Božím právě včas smrt přetrhla předsevzetí a rady Sultana Muchemeta, kteréž on koval ke škodě a skutečné záhubě všeho obecného křesťanstva. Nebo když po dobytí města Otrantu, již jako jednou nohou do vlaských zemí vstoupil, není pochybné, nežli že by se vždy dále podávati chtěl: zvláště poněvadž na to dnem i nocí myslil, kterak by, maje v moci své Nový Řím, tj. město Konstantynopolim, také i Starého Říma pod své jho dostati mohl.

Tak vypráví o smrti sultána Mehmeda­ ­II. kronika Hanse Löwen­klaua z konce 16. století. Mehmed II. Dobyvatel, pokořitel Konstantinopole, zůstal svému čestnému označení věrný po celou dobu vlády. Jeho posledním velkým podnikem bylo neúspěšné obléhání ostrova Rhodu a roku 1480 pak dobytí Otranta na jihu Itálie. Sultánova smrt (1. května 1481) ale znamenala v podstatě vynucené uklidnění turecké expanzivní politiky.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz