Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

Julian THOMPSON: Západní fronta

Julian THOMPSON: Západní fronta

Ode Dne D až do zániku Třetí říše
Zdenko MARŠÁLEK

U příležitosti šedesátého výročí ukončení 2. světové války vyšla celá řada publikací a dá se říci, že se svou troškou do mlýna přispěchala většina nakladatelství. V záplavě knih se nepominutelného mediálního zájmu dostalo pozoruhodnému dílu Juliana Thompsona, profesora válečných dějin na King's College.

Původní anglická verze vznikla v úzké spolupráci s Imperiálním válečným muzeem. Kromě obrovské záplavy fotografií, tabulek a mapek je doplněna nejen krátkými biografiemi hlavních aktérů či vyobrazeními nášivek různých útvarů, ale především celou řadou reprodukcí archivních dokumentů, původních map a náčrtků, dopisů, deníků, ale i hracích karet či propagandistických letáků. Čtenář tak v klidu domova může nasát atmosféru tehdejší doby, neboť reprodukce zachovaly i půvabnou patinu poškozených, zašpiněných či potrhaných originálů. Většina příloh je uložena ve vlepených sáčcích, či dokonce ve zvláštních "kapsách". Najdeme zde pečlivě vybranou "všehochuť": od slavného Eisenhowerova rukou psaného dopisu, ve kterém na sebe předem vzal plnou odpovědnost pro případ neúspěchu vylodění v Normandii, až po obálku polní pošty s dopisem prostého německého vojáka. Kniha se tak spíše podobá katalogu velké výstavy.

Nejen příprava, ale i výroba musela být neuvěřitelně náročná a v konečné podobě představuje mistrovský kousek, který ovšem může zaplatit jen vysoká cena a veliký náklad, nepředstavitelný v případě odborného či vědeckého díla. Publikace je v zásadě určena mladým čtenářům a nejširší čtenářské veřejnosti. Nijak přebujelý text je z tohoto pohledu až překvapivě výstižný a prozrazuje dokonalou akribii autora, jenž už má za sebou řadu úspěšných knih a sám je mimochodem veteránem bojů o Falklandy. Když vezmeme v úvahu, že se vlastně jedná o "muzejní produkci", musíme uznat, že Imperiální válečné muzeum se představilo v tom nejlepším světle a plně dostálo své tradici a pověsti.

Bohužel, obrovskou a časově náročnou práci autora i všech jeho spolupracovníků znehodnotil mizerný (což je slabé slovo) český překlad. Leckterá nakladatelství si nehodlají "trhat žíly" ani u nejslavnějších jmen zahraničních historiků, politiků či vojáků, kteří by si zasloužili alespoň minimální míru úcty. Názvy těch nejhorších nakladatelství jsou všeobecně známé. Je ovšem pravda, že v tisícovkách vydaných knih se leckdy "bota" podaří i nakladatelstvím prestižním, která jsou však posléze tepána i za výsledek, jenž by v případě zmíněných velkovýrobců "takypřekladů" tvořil vrchol kvality jejich produkce. Ostatně jeden takový spor o "ošklivé káčátko" výborného nakladatelství expandoval před časem i na stránky DaS.

Nakladatelství Computer Press se na vojensko-historickou tematiku až dosud neorientovalo. Má ale výrazně odborný záběr v jiné oblasti. Jistě by jeho vedení nenapadlo zadat překlad příručky o počítačích člověku, který neumí obsluhovat PC. Překladatel (David Krásenský) možná umí velmi dobře anglicky, ani náznakem se však neorientuje nejen ve vojenské terminologii, ale ani v otázkách obecně historických. Není to však jeho povinnost; stejně jako v případě zmíněného sporu ze stránek DaS nese kůži na trh především nakladatelství. U takto drahé a náročné publikace, jejíž příprava zabrala dlouhou dobu nejen prvotřídnímu autorovi, ale i britským a českým technickým spolupracovníkům, však Computer Press necítil potřebu zajistit alespoň jednoho odborného recenzenta, což by každý výtisk zatížilo řádově asi dvěma korunami. Nádherná předloha je zcela zkažena a překlad jinak skvělé knihy by si zasloužil nominaci na Skřipec. Uvádět větší množství konkrétních příkladů nemá smysl, začínají od překlepů typu Canadská státní příslušnost vojsk přes generální důstojníky, Viktoriánský kříž až po naprosto nesrozumitelnou popisku Mapa dělostřeleckého opevnění sboru pro operaci Veritable — ale jakýkoliv výčet by vzbudil dojem, že jde o pouhé jednotliviny. Nakladatelství samo v knize uvádí, že se rozhodlo založit vojensko-politickou edici, a již inzeruje první tři svazky, opět překlady s bohatým obrazovým doprovodem. Dá si příště alespoň trochu záležet?

Přeložil David Krásenský, Computer Press, Brno 2005, 64 s., 990 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz