Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ELEGANCE v časech nedostatku

Aktuální číslo

recenze

Co s artefakty minulého režimu?

Marta Edith HOLEČKOVÁ

Tereza ARNDT – Bohumil MELICHAR – Čeněk PÝCHA (eds.)

13 objektů z (ne)šťastného muzea

ÚSTR, Praha 2022, 338 s., 310 Kč, ISBN: 978-80-7516-019-5

RECENZOVANÁ KNIHA vzbudila na jaře letošního roku velkou pozornost, snad by se dalo říci až poprask. Na její přípravě se podílela skupina historiků zaměstnaných převážně v oddělení vzdělávání Ústavu pro stu dium totalitních režimů. Příčinou mediálního zájmu nebyl bohužel obsah publikace, její koncepce a formulované otázky, ale vnitřní ...

‣Více

Co s artefakty minulého režimu?

Marta Edith HOLEČKOVÁ

Tereza ARNDT – Bohumil MELICHAR – Čeněk PÝCHA (eds.)

13 objektů z (ne)šťastného muzea

ÚSTR, Praha 2022, 338 s., 310 Kč, ISBN: 978-80-7516-019-5

RECENZOVANÁ KNIHA vzbudila na jaře letošního roku velkou pozornost, snad by se dalo říci až poprask. Na její přípravě se podílela skupina historiků zaměstnaných převážně v oddělení vzdělávání Ústavu pro stu dium totalitních režimů. Příčinou mediálního zájmu nebyl bohužel obsah publikace, její koncepce a formulované otázky, ale vnitřní ...

‣Více

Komunální přepych

Jakub RAŠKA

Kristin ROSS

Komunální přepych. Politická vize Pařížské komuny

Přeložil Vadim Barák, Neklid, Praha 2021, 216 s., 207 Kč, ISBN: 978-80-908247-3-7

Pro významnou část současné americké levicové historiografie moderních dějin je typické, že se ve svých textech snaží načrtnout spojovník mezi trajektoriemi emancipačních bojů a myšlenek na starém kontinentě a jejich inspiračním potenciálem pro současnou západní společnost. Evropskému čtenáři z řad odborníků i ostatní veřejnosti se tento politizující přístup k dějinám ...

‣Více

Měšťan a šelma

Vítězslav PRCHAL

Jan KILIÁN

Měšťan a šelma. S vojskem ve městě za třicetileté války

Paseka, Praha – Litomyšl 2022, 416 s., 375 Kč, ISBN: 978-80-7637-328-0

Téma třicetileté války patří v posledních letech mezi nejrychleji se rozvíjející segmenty domácí historiografické produkce dějin vojenství. Značný podíl na tom má Jan Kilián, jeden z nejviditelnějších a nejplodnějších autorů na poli tuzemského zájmu o tento velký vojenský konflikt první poloviny 17. století. Vedle biografií vojevůdců, šlechticů i ...

‣Více

Legendy, mýtus a dějiny

Kateřina PORTMAN

Eva HAHNOVÁ – Hans Henning HAHN

Legendy, mýtus a dějiny. Pojem vyhnání v německé paměti

Přeložila Šárka Stellner, Academia, Praha 2023, 1008 s., 1200 Kč, ISBN: 978-80-200-3321-5

Rozsáhlá publikace byla v povedeném českém překladu Šárky Stellner vydána třináct let po zveřejnění německého originálu. Monografie analyzující obrazy vyhnání v německém vzpomínání do roku 2010 je výsledkem výzkumu autorů, kteří se dlouhodobě věnují dějinám Němců ve středoevropském prostoru se zvláštním zřetelem k fenoménu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz