Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: MOC ROZHLASU

Aktuální číslo

recenze

O čarodějnictví a vědecké polemice

Glosa ke Kreuzově knize a etice odborného textu
Jiří DYNDA

V medievistické knižní produkci určené široké veřejnosti, tedy v oboru, v němž v současnosti spočívá asi tolik peněz a kariérních příležitostí jako v tovární výrobě bakelitových vytáčecích telefonů, se čtenář málokdy setkává s otevřeně nenávistnou kritikou badatelské konkurence. Naprosto pozoruhodnou výjimku představuje kniha Petra Kreuze. Její přínos z hlediska historie právní normy na sklonku pozdního středověku a v raném novověku s ohledem na konceptualizaci čarodějnictví a kouzelnictví je nesporný. Kniha ...

‣Více

O čarodějnictví a vědecké polemice

Glosa ke Kreuzově knize a etice odborného textu
Jiří DYNDA

V medievistické knižní produkci určené široké veřejnosti, tedy v oboru, v němž v současnosti spočívá asi tolik peněz a kariérních příležitostí jako v tovární výrobě bakelitových vytáčecích telefonů, se čtenář málokdy setkává s otevřeně nenávistnou kritikou badatelské konkurence. Naprosto pozoruhodnou výjimku představuje kniha Petra Kreuze. Její přínos z hlediska historie právní normy na sklonku pozdního středověku a v raném novověku s ohledem na konceptualizaci čarodějnictví a kouzelnictví je nesporný. Kniha ...

‣Více

Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

Martin ELBEL

Petr KREUZ

Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

Scriptorium, Dolní Břežany 2022, 564 s., 534 Kč, ISBN: 978-80-7649-033-8


Kniha Petra Kreuze vznikla původně jako habilitační práce (obhájená na Slezské univerzitě v Opavě) a představuje vyvrcholení autorova dlouhodobého badatelského zájmu o dějiny trestního práva a čarodějnických procesů. Na toto téma publikoval Kreuz několik desítek studií doma i v zahraničí – mimo jiné přispěl hesly k českým zemím ...

‣Více

Utváření „cikánství“

Monika STACHOVÁ

Pavel BALOUN

„Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941)

Scriptorium, Dolní Břežany 2022, 408 s., 396 Kč, ISBN: 978-80-7649-041-3


OSVÍCENSTVÍ NEZAHRNOVALO POUZE myšlenku pokroku, ale také např. systematizace společnosti, dohledu, biopolitiky nebo moderní taxonomie. Na jeho ambivalentní podobu již poukázalo mnoho teoretiků a teoretiček. S osvíceneckým dědictvím a aplikacemi liberalismu v meziválečném Československu pracuje i historik Pavel Baloun. V centru jeho pozornosti ...

‣Více

Křesťané v Arábii před islámem. Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii

Bronislav OSTŘANSKÝ

Mlada MIKULICOVÁ

Křesťané v Arábii před islámem. Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii

Pavel Mervart, Červený Kostelec 2022, 328 s., 321 Kč, ISBN: 978-80-7465-547-0


V lektorských posudcích se až příliš často objevuje fráze, že ten či onen titul „zaplňuje prázdné místo ve zdejší produkci“. V případě knihy Křesťané v Arábii před islámem, kterou napsala Mlada Mikulicová, působící na Katolické teologické fakultě a dlouhodobě se zaměřující zejména na křesťanství v arabských ...

‣Více

Marky, bony, digitálky. Veksláci v socialistickém Československu

Václav RAMEŠ

Adam HAVLÍK

Marky, bony, digitálky. Veksláci v socialistickém Československu

ÚSTR – AlbatrosMedia–Vyšehrad, Praha 2022, 449 s., 404 Kč, ISBN: 978-80-7601-694-1


Je vždy potěšující přečíst si historickou publikaci, která se zabývá čtenářsky atraktivním tématem a zároveň dostává vysokým nárokům kladeným na odbornou literaturu. Hned na úvod budiž řečeno, že kniha historika Adama Havlíka osloví pravděpodobně širokou škálu čtenářstva. Na své si přijdou sociální a hospodářští historici, badatelé v oblasti dějin bezpečnostních ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz