Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: MOC ROZHLASU

Aktuální číslo

Utváření „cikánství“

Utváření „cikánství“

Monika STACHOVÁ

Pavel BALOUN

„Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941)

Scriptorium, Dolní Břežany 2022, 408 s., 396 Kč, ISBN: 978-80-7649-041-3


OSVÍCENSTVÍ NEZAHRNOVALO POUZE myšlenku pokroku, ale také např. systematizace společnosti, dohledu, biopolitiky nebo moderní taxonomie. Na jeho ambivalentní podobu již poukázalo mnoho teoretiků a teoretiček. S osvíceneckým dědictvím a aplikacemi liberalismu v meziválečném Československu pracuje i historik Pavel Baloun. V centru jeho pozornosti stojí sociální praxe proticikánských opatření v letech 1918–1941, kriminalizace a konstruování skupiny „cikánů“, jež zahrnovala poměrně různorodé aktéry a aktérky. Tato kategorizace nebyla jako mocenský akt utvářena pouze policií, četnictvem nebo soudy, ale také třeba podomními obchodníky a obchodnicemi.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz