Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: MOC ROZHLASU

Aktuální číslo

Diskuse

ÚSTR, politika paměti a pluralitní výklady minulosti

Ústav pro studium totalitních režimů v kontextu politiky, historiografie a didaktiky

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) byl založen před více než patnácti lety (2007). Dostal do vínku mnoho svárů, které vyplývají především z politického pozadí jeho ustavení. V prvních letech existence ÚSTRu jsme se na stránkách ĎaSu vývoji této instituce kriticky věnovali, následně jsme od podrobných reflexí upustili – výměny vedení a nekonečné personální veletoče byly příliš časté. Rok se však s rokem sešel a politický tlak na zkoumání dějin zesílil ...

‣Více

Politika dějin a historici na hraně (de)profesionalizace

MARTIN NODL

V 19. století nastalo úzké propojení dějepisectví a politiky. Historiky tento proces přivedl na místa ministrů či poslanců (na prvním místě „otec českého dějepisectví“ František Palacký). Jejich aktivní podíl na politickém životě šel od druhé poloviny 19. století ruku v ruce s profesionalizací dějepisectví. Jejím základem se stalo univerzitní studium historie jako vědy, jež byla založená na pevných zásadách a získala celospolečenské uznání. Profesionalizace se však týkala velmi úzkého okruhu ...

‣Více

Vítejte na lekci z dějepisu!

O roli Oddělení vzdělávání ÚSTRu
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ – Jiří KAREN

Vítejte v hodině prvního učitele: položí nejprve několik otázek na zopakování učiva předchozí hodiny, zapíná dataprojektor, na němž se objeví první slide s nadpisem Válka ve Vietnamu. Učitel má pečlivě připravenou prezentaci, je na ní mnoho obrázků, map, dat, jmen, bitev a smluv. Začíná výklad. Učitel má poutavou přednášku, občas položí dotaz, na který reagují někteří žáci, zejména ti, kteří mají o dějepis zájem. Občas učitel zavtipkuje, umí zdůraznit, co ...

‣Více

Aktuální inspirace českých pokusů o politiku dějin aneb Co se jezdíme učit do Polska

JIŘÍ ŠABEK

Zdánlivě jen další spor o problematický Ústav pro studium totalitních režimů odhalil určitý posun v české kultuře vzpomínání. Strach ze západních kulturních válek a obtížné hledání společného směřování přivádí mnohé konzervativní elity ke stále silnější inklinaci k Polsku. Jak vlastně rozumět tomu, čím se inspiruje Muzeum paměti XX. století či aktuálně ÚSTR?

Poslanec (ODS) a historik Pavel Žáček prohlásil 17. března 2023 v pořadu Události, komentáře na téma kontroverzních organizačních ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz