Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: MOC ROZHLASU

Aktuální číslo

ÚSTR, politika paměti a pluralitní výklady minulosti

ÚSTR, politika paměti a pluralitní výklady minulosti

Ústav pro studium totalitních režimů v kontextu politiky, historiografie a didaktiky

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) byl založen před více než patnácti lety (2007). Dostal do vínku mnoho svárů, které vyplývají především z politického pozadí jeho ustavení. V prvních letech existence ÚSTRu jsme se na stránkách ĎaSu vývoji této instituce kriticky věnovali, následně jsme od podrobných reflexí upustili – výměny vedení a nekonečné personální veletoče byly příliš časté. Rok se však s rokem sešel a politický tlak na zkoumání dějin zesílil. Aktuálně je to nejvíce patrné na postupu vedení ÚSTRu vůči Oddělení vzdělávání, které z činnosti tohoto ústavu vybočovalo – a to v různých významech toho slova. Z podstaty odborně popularizačního časopisu redakce ĎaSu s Oddělením vzdělávání v posledních letech úzce spolupracovala (například v rámci platformy Dějiny ve veřejném prostoru). Nejen proto zde přinášíme tři texty, které se ÚSTRem jakožto nástrojem státní politiky paměti zabývají z různých pozic i úhlů pohledu. Každopádně přinášejí zamyšlení nad rolí historie i historiček a historiků ve společnosti. Situace se vyvíjí turbulentně –v okamžiku, kdy jde toto číslo do tisku, podali kolegyně a kolegové z Oddělení vzdělávání ÚSTRu výpověď, ovšem memento kauzy zůstává a patrně vztahy v české historické obci opět nepěkně protříbí. (red)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz