Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: IZRAEL A PALESTINA

Aktuální číslo

recenze

Artefakty z koncentračního tábora

Dva pohledy na prezentaci archeologického výzkumu
Pavel BALOUN - Jan KYPTA

Pavel VAŘEKA a kol.

Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

Muzeum romské kultury – Západočeská univerzita v Plzni, Brno – Plzeň 2022, 128 s., 441  Kč, ISNB: 978-80-86656-50-2

Táborem v Letech prošlo od léta 1942 do jara 1943 více než tisíc Romů a Sintů. Sloužil k jejich zadržení, perzekuci i následnému transportu do táborů smrti. Mnozí historici a historičky zajímající se o dějiny českých zemí ve 20. století považují toto ...

‣Více

Budování náboženské identity

Tomáš MALÝ

Marie-Élizabeth DUCREUX

Kultura – zbožnost – symbolická politika Proměny společnosti ve střední Evropě v 17. a 18. století

Vydání připravili Ivana Čornejová a Zdeněk Hojda, přeložily Adéla Stříbrná a Bronislava Cvejnová Skalická, Karolinum, Praha 2023, 421 s., 340 Kč, ISBN: 978-80-246-5142-2

FRANCOUZSKÁ BOHEMISTKA Marie-Élizabeth Ducreux patří mezi nejvýznamnější specialisty na problematiku církevních a náboženských dějin českých zemí a středovýchodní Evropy 17. a 18. století. Vydaná kniha, jež zahrnuje signifikantní texty publikované v ...

‣Více

Továrna na lži

Petr VIDOMUS

Vojtěch PECKA

Továrna na lži Výroba klimatických dezinformací.

Alarm-Utopia Libri, Praha 2023, 240 s., 370 Kč, ISBN: 978-80-908192-6-9.

Vojtěch Pecka při zkoumání vztahu fosilního průmyslu a klimatické změny vcelku nepřekvapivě dospěl k závěru, že dnes už nezpochybnitelná zjištění klimatické vědy jsou zahalena mlhou dezinformací. Tento obtížně prostupný opar je výsledkem dlouholeté a koordinované snahy průmyslové lobby o znejistění veřejnosti v environmentálních otázkách – jakákoli regulace je pro fosilní průmysl existenční hrozbou.

[...]

‣Více

Kníže knih

Andrea JELÍNKOVÁ

Joshua TEPLITSKY

Kníže knih Jak jeden sběratel vybudoval nejtrvalejší a nejpozoruhodnější židovskou knihovnu v dějinách

Přeložil Jiří Kasl, Academia, Praha 2023, 342 s., 590 Kč, ISBN: 978-80-200-3312-3

David Oppenheim (1664–1736), moravský zemský a později pražský vrchní a zemský rabín, během svého profesního života shromáždil skvělou knižní sbírku. Ta se pro historika Joshuu Teplitského stala základem nové Oppenheimovy biografie. Svou koncepci autor nastiňuje v úvodu: prostřednictvím knižní sbírky hodlá vykreslit ...

‣Více

Zánik a pustnutí venkovských sídlišť v pozdním středověku

Tomáš SOMER

Tomáš KLÍR

Zánik a pustnutí venkovských sídlišť v pozdním středověku

Karolinum, Praha 2023, 334 s., 440 Kč, ISBN: 978-80-246-5103-3

Pfaffenschlag, Mstěnice, Konůvky či Bystřec. Čtenář, který se zajímá o dějiny středověku, již jistě ví, co tyto lokality spojuje – jde o příklady archeologicky prozkoumaných vesnic zaniklých v pozdním středověku. Těžiště zájmu archeologů při jejich průzkumu spočívalo v procesu vzniku těchto sídel, mnohdy spojených s otázkou středověké kolonizace, a dále s běžným ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz