Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: IZRAEL A PALESTINA

Aktuální číslo

Artefakty z koncentračního tábora

Artefakty z koncentračního tábora

Dva pohledy na prezentaci archeologického výzkumu
Pavel BALOUN - Jan KYPTA

Pavel VAŘEKA a kol.

Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

Muzeum romské kultury – Západočeská univerzita v Plzni, Brno – Plzeň 2022, 128 s., 441  Kč, ISNB: 978-80-86656-50-2

Táborem v Letech prošlo od léta 1942 do jara 1943 více než tisíc Romů a Sintů. Sloužil k jejich zadržení, perzekuci i následnému transportu do táborů smrti. Mnozí historici a historičky zajímající se o dějiny českých zemí ve 20. století považují toto téma za natolik důležité, že se v různé míře a z rozmanitých důvodů zapojují do permanentně se opakujících debat o povaze této instituce. Naopak archeologie dlouho zůstávala mimo tuto diskusi.

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz