Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: IZRAEL A PALESTINA

Aktuální číslo

Budování náboženské identity

Budování náboženské identity

Tomáš MALÝ

Marie-Élizabeth DUCREUX

Kultura – zbožnost – symbolická politika Proměny společnosti ve střední Evropě v 17. a 18. století

Vydání připravili Ivana Čornejová a Zdeněk Hojda, přeložily Adéla Stříbrná a Bronislava Cvejnová Skalická, Karolinum, Praha 2023, 421 s., 340 Kč, ISBN: 978-80-246-5142-2

FRANCOUZSKÁ BOHEMISTKA Marie-Élizabeth Ducreux patří mezi nejvýznamnější specialisty na problematiku církevních a náboženských dějin českých zemí a středovýchodní Evropy 17. a 18. století. Vydaná kniha, jež zahrnuje signifikantní texty publikované v posledních třiceti letech, je výjimečným počinem, neboť až na několik dílčích překladů její práce jako celek ještě v češtině představena nebyla.

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz