Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

Rus bez Ruska

Francišak Skaryna

Renesanční člověk „ze slavného města Polock“
Tacjana SAPIEHA

Ruské země mezi Baltem a Černým mořem sjednotila ve 14. století litevská velkoknížata. Nicméně v rámci tohoto velkého státního útvaru jazykově a kulturně převažovali obyvatelé hovořící ruténským jazykem, který je předchůdcem dnešní běloruštiny.


Rutenština (staroběloruština) byla až do konce 17. století úřední řečí Litevského velkoknížectví, poté byla nahrazena polštinou. Díky spojení s Polským královstvím začal za vlády Jagellonců do tohoto prostředí pronikat vliv kultury latinské Evropy. Symbolem světa na pomezí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz