Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

recenze

Šokem ke kapitalismu

Daniel KUNŠTÁT

Václav RAMEŠ

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

ÚSD AV ČR, Praha 2021, 356 s., 320 Kč, ISBN: 978-80-7285-258-1


PŘEROD CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉ EKONOMIKY K EKONOMICE TRŽNÍ byl prvořadý úkol polistopadových elit. Razantní přeměna měla přivést zemi k prosperitě, aniž by přesun státního majetku do soukromých rukou vyvolal větší sociální otřesy. Odlišné interpretace tohoto období jsou dodnes podstatnou součástí ideologické profilace politických aktérů ...

‣Více

Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století

Lenka ŘEZNÍKOVÁ

Václav SMYČKA

Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století

Academia, Praha 2021, 560 s., 556 Kč, ISBN: 978-80-200-3211-9


Jako doba, kdy historie dobyla českou kulturu a kdy se historismus vpil takřka do všech vrstev života české společnosti, bývá tradičně a takřka automaticky vnímáno 19. století. Tam jsou datovány počátky moderního historického myšlení, moderní historiografie i historického románu. Do takto rozehrané hry vstupuje kniha Václava ...

‣Více

Zpřetrhané životy. Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939–1945

Iva STURMOVÁ

Pavla PLACHÁ

Zpřetrhané životy. Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939–1945

Pulchra – ÚSTR, Praha 2021, 496 s., 589 Kč, ISBN: 978-80-7564-062-8


Monografie historičky Pavly Plaché představuje v české historiografii první ucelenou studii, která se zabývá osudy československých žen v Ravensbrücku. Autorka ji opřela o více než desetiletý výzkum a přichází s novými podněty a otázkami. Dalo by se říct, že bylo k tématu koncentračního tábora Ravensbrück ...

‣Více

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Klára BENEŠOVSKÁ – Jan CHLÍBEC

Jana MÁCHALOVÁ – Ivan CHVATÍK

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Doslov Jiří Kroupa, Filosofia, Praha 2019, 605 s., 690 Kč, ISBN: 978-80-7007-595-1


Polský básník a esejista Zbigniew Herbert píše v knize Barbar v zahradě (1962), zabývající se mimo jiné sienskou alegorickou malbou Dobrá a Špatná vláda od Ambrogia Lorenzettiho: Není divu, že se na dílo vrhli vědečtí mravenečkové. V záplavě historických, filozofických a ikonografických příspěvků se ztrácejí jeho estetické hodnoty. Upozornil ...

‣Více

Sebevražda v nacistickém Německu

Radek SLABOTÍNSKÝ

Christian GOESCHEL

Sebevražda v nacistickém Německu

Přeložil Jiří Kasl, Academia, Praha 2021, 334 s., 450 Kč , ISBN: 978-80-200-3157-0


Sebevražda je dnes definována jako vědomé a záměrné chování s cílem ukončit vlastní život, přičemž jejím nejpodstatnějším rysem je dobrovolnost a vědomost. Tento fenomén sleduje – nejen v období nacistického Německa, ale i v časech tzv. Výmarské republiky – práce německého historika Christiana Goeschela, který v současné době působí na univerzitě v Manchesteru, kde ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz