Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století

Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století

Lenka ŘEZNÍKOVÁ

Václav SMYČKA

Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století

Academia, Praha 2021, 560 s., 556 Kč, ISBN: 978-80-200-3211-9


Jako doba, kdy historie dobyla českou kulturu a kdy se historismus vpil takřka do všech vrstev života české společnosti, bývá tradičně a takřka automaticky vnímáno 19. století. Tam jsou datovány počátky moderního historického myšlení, moderní historiografie i historického románu. Do takto rozehrané hry vstupuje kniha Václava Smyčky, která ukazuje, že všechno to začalo mnohem dříve: že historická věda nezačala Palackým a historický román Josefem Lindou. Pro řadu čtenářů bude proto Objevení dějin skutečně objevné. Nejen že na světlo vynáší plejádu dávno zapomenutých postav historiků, spisovatelů, nakladatelů, knihkupců a dalších aktérů, kteří na sklonku 18. století formovali novou, pozdně osvícenskou historickou kulturu. Pokouší se také objasnit, v čem byl jejich vztah k minulosti nový a specifický a odkud změna v pojímání dějin pramenila.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz