Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

Téma: ROPA

Téma: ROPA

Jen politicky strategická surovina?
Editorka tématu: Iveta Coufalová

Přirozené procesy potřebovaly miliony let k tomu, aby uložily tři energetické zdroje na bázi uhlíku do usazených hornin. Uhlík uložený v uhlí pochází z vegetace, která zuhelnatěla za omezeného přísunu kyslíku v bažinách v nízko položených oblastech pevniny. Uhlík uložený v ropě a zemním plynu pochází z organických pozůstatků mořského planktonu a dalších organismů v mělkých vodách. Čas, teplo a tlak v hloubce postupně přeměnily tyto organické hmoty na uhlí, ropu a plyn. Většina uhelných ložisek je stovky milionů let stará. Ropa a plyn jsou staré téměř stejně – několik desítek až stovek milionů let.

Naproti tomu dnešní závislost lidstva na uhlíkatých palivech je velmi mladá, její počátky se datují do poloviny 19. století…

William F. Ruddiman, Pluhy, nemoci a ropa. Jak lidé ovlivnili klima (z angličtiny přeložila Jaroslava Kočová), Praha 2011, s. 231

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz