Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

Šokem ke kapitalismu

Šokem ke kapitalismu

Daniel KUNŠTÁT

Václav RAMEŠ

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

ÚSD AV ČR, Praha 2021, 356 s., 320 Kč, ISBN: 978-80-7285-258-1


PŘEROD CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉ EKONOMIKY K EKONOMICE TRŽNÍ byl prvořadý úkol polistopadových elit. Razantní přeměna měla přivést zemi k prosperitě, aniž by přesun státního majetku do soukromých rukou vyvolal větší sociální otřesy. Odlišné interpretace tohoto období jsou dodnes podstatnou součástí ideologické profilace politických aktérů i veřejnosti. Realizace, a zejména výsledky postkomunistické privatizace se zpřítomňují ve velmi nejednoznačných interpretacích. Devadesátková nostalgie vykresluje tuto epochu jako divoký svět zaplněný obskurními postavičkami nejrůznějších šíbrů a „kontroverzních podnikatelů“. Vzpomínání ve veřejném prostoru je silně ovlivněno morální distancí od „trhu bez přívlastků“, v němž nelze odlišit „špinavé peníze“ od čistých. Cílem transformace podle mnohých neměla být jen deetatizace státně plánovaného hospodářství a vytvoření efektivnějšího systému, ale i spravedlivá redistribuce majetku.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz